The SUSPECTS writing about themselves, “the Stockholm Brain Institute” KTH, KI, SBI.

(På Svenska under)

-In this information letter in fact allows the SSCI (and guaranteed to SBI great displeasure) that conducting illegal experiments on humans without their consent, which in fact is so dangerous that it kills!

-In order to do research on the brain and all its five senses (sight, hearing, taste, smell, touch ) PLUS emotion and memory, researchers need to do it for people who live in everyday life. It is NOT to do it for people who are in an fMRI camera. And as brain implants are not yet free of bugs exposed these people to a nearly unbearable pain that they must live with at all hours.Many can not cope with the pressure experiments involved and where the final trials actually lead to their death, or are themselves seen as the only way out, namely to commit suicide.

LÄS OM TORTYR OCH MORD SOM TILLÅTES I SVERIGE HÄR !!

Magnus Olsson: Nano-Brain-Implant Technologies and Artificial Intelligence Institute (SBI)

Se artikel !!

~~~~

DE SVENSKA MYNDIGHETERNA VET OM DETTA, MEN EFTERSOM TORTYR ÄR TILLÅTET I SVERIGE FÅR DETTA FORTGÅ.

DENNA BLOGG HAR FÅTT KOMMENTARER FRÅN ANDRA MÄNNISKOR SOM FÅTT SINA LIV FÖRSTÖRDA AV DEN SVENSKA STATEN SOM TILLÅTER TORTYR!

~~~~

Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor. Till de etiska riktlinjerna hör att man måste ha informerat samtycke från en försöksperson, eller för omyndiga personer en person som har försökspersonens bästa för ögonen.

Denna deklaration gäller inte i Sverige!

Här är några av de förträffliga personerna inom SBI:

Stockholm Brain Institute borde vara ett undersökningsfall för polismyndigheten om Sverige var en rättsstat!

Denna bloggägare vet att det finns en Gud som både ser och hör allt och att dessa kriminella personer en dag ska stå till svars för sina gärningar!

~~~~

Naturligtvis så är detta målet:

"Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket (chip-implantat), vilddjurets namn eller dess namns tal." UPPENBARELSEBOKEN 13:16-17

!!!!!!!!!!!! VAKNA !!!!!!!!!!!!