Earthquake!

http://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=321112055479

Speaker:
Charles Wesley
  


Earthquakes are the works of the Lord 

Psalm 18:7-8 I min nöd åkallade jag Herren ,
 jag ropade till min Gud.
 Från sitt tempel
 hörde han min röst,
 mitt rop till honom
 nådde hans öron.
Då skakade jorden och bävade,
 bergens grundvalar darrade,
 de skakade av hans brinnande
 vrede.


Jesaja 13:11-13 Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga
för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. 12 Jag skall göra en man mer sällsynt än fint guld, en människa mer sällsynt än guld från Ofir. 13 Därför skall jag få himlen att darra, och jorden att gunga och skaka i sina grundvalar - genom Herren Sebaots förbittring, på hans brinnande vredes dag

Hebreerbrevet 10:31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.