HÄR: "Ebba Busch Thors (KD) tal på Sionistiska Federationen i Sveriges manifestation för Israel på Raoul Wallenbergs Torg i centrala Stockholm den 28:e augusti 2016:"

Mer om Ebbas idolisering av det sionistiska Israel:

HÄR

HÄR

HÄR kan du se Ebba stolt visa sin sionisttröja.

~~~~

Ebba Busch Thor är uppfostrad av sionisten Ulf Ekman på Livets Ord.

Ulf Ekman var och är fortfarande med alla sannolikhet det sionistiska Israels man.

Som chef på Livets Ord hade han alla möjligheter att föra fram Israel propaganda.

Ekman var tillsatt inom kristenheten av Guds motståndare SATAN, för att bedraga och lura många tusentals människor, som sedan i sin tur kan lura och bedraga tusentals, så det blir den stora flod av sympatisörer, som Satan vill ha för att bygga sin tron i Israel.

Satan kommer att besätta sin man (sin son?) i egenskap av Antikrist, som är den Laglöse (2 Tess. 2:3-4), den som sionismen anhängare vill se på tronen istället för Gud den Allsmäktige.

Som en del förståndiga vet så hatar judarna Jesus Kristus lika mycket då som nu.

Därför ska bara en rest av judarna bli frälst:

Romarbrevet 9:27 Men Esaias utropar om Israel: »Om än Israels barn vore till antalet såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.

Falska kristna som Ebba Busch Thor är Satans bästa stöd -

ETT SVEK MOT KUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE - JESUS KRISTUS!

~~~~

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

~~~~

Jesus ord till judarna:

Matteus 23:39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

Lukas 8:17 Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen.

Galaterbrevet 5:19-21 Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, 21 missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

ÄR DET INTE AVGUDADYRKAN DESSA FALSKA KRISTNA HAR I SINA HJÄRTAN - SÅ SÄG!!

~~~~

Kritiker: Ny lag i Israel är rasistisk

Men judarna är så gärna en hjälp för Satan att slå sönder alla andra nationer genom massinvandring - helst av kriminella element.

~~~~

Uppenbarelseboken 22:14-15 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.