NEEEJ!

ABSOLUT INTE!

IDIOTI!
_____

Ekumeni är INTE från Gud!

Att tillhöra Gud är "exklusivt".

Gud utesluter alla religioner.

Alla religioner tillhör hans motståndare SATAN!

Att tillhöra Gud är ett LIV inte en religion.

Den som finner Gud och därmed tron på hans Son Jesus Kristus får ett nytt liv, blir en ny skapelse.
(2 Kor.5:17)

Religion för dig inte till Gud. TVÄRTOM!

Religion för dig bort från Gud.

Endast tron (= en fast övertygelse) på VÄRLDENS FRÄLSARE Jesus Kristus för dig till Gud.

Det finns bara en Gud.

Det är han som skapat  människan och hela universum.

Religionerna tillhör Satan och hans demoner.

FLY RELIGIONERNA!

Sök Gud den Allsmäktige, så du får leva i evighet fri från djävulen och hans demoners inflytande.

Be att Gud befriar dig från alla onda tankar såsom ekumeni och tron på en världsreligion.

Be att Jesus förlåter dig din synd, så du kan bli en ny skapelse - född från ovan - fri från skuld!!

~~~~

TRAGISKT NOG SÅ HAR ALLA MEDLEMMAR I  SAMFUND, KYRKOR OCH I DE SÅ KALLADE KRISTNA ORGANISTAIONERNA SÅLT SIN SJÄL TILL EKUMENIN (SATAN).