Aftonbladet skriver: Snart får Sverige ett nytt helgon.

Elisabeth Hesselblad kommer under helgen att helgonförklaras av påve Franciskus.

Hon blir Sveriges första helgon sedan Heliga Birgitta helgonförklarades för mer än 600 år sedan. Läs mer

~~~~

SUCK!

Sveriges (och hela världens) kristenhet ha fallit i Satans fälla (se Sveriges kristna råds medlemskyrkor !) och därmed all media som ovan tidningen Aftonbladet är ett exempel på.

Katolska tron är inte en tro som är grundad på Bibelns lära.

Katoliker är inte kristna frälsta av Jesus blod som han utgöt på korset till syndernas förlåtelse. (Johannes evangelium 3:16)

Efesierbrevet 2:8-9 "Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig."

Du kan inte älska Herren och samtidigt hålla dig till onda andras läror. Katolska kyrkan håller sig till onda andars läror.

2 Johannes 1:9-11 säger: "Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar."

Katolska kyrkan vill samla alla människor och all tro (shamanism, satanism, new age, hinduism etc.) under den katolska läran och därmed bilda VÄRLDSKYRKAN.

Detta är på gång och därmed kommer Antikrist att välkomnas som kyrkans gud - Inte Jesus Kristus utan Satan genom Antikrist. Se t.ex. Uppenbarelseboken kap. 13 och 14.

~~~~

F.d. katolsk präst - Richard Bennet:

~~~~

Katolicismen i Bibelns och historiens ljus

Kristen enhet och ekumenik