2 Joh. 9. Var och en som så går framåt, att han inte förbliver i Kristi lära, han har inte Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. 10. Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i era hus, och hälsa honom inte. 11. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.

*****

Ett exempel på en av alla falska kyrkor som håller sig till onda andars läror i Sverige är Lugnetkyrkan i FALUN:

1. Har ALPHA-kurs klick här  här

2. Promotar Bill Johnson klicka här här    här 

3. Promotar Bill Hybel klicka här

4. Promotar New Wine klicka här

5. Promotar OAS-rörelsen klicka här

*****

Elsborgskyrkan är medlem i SKR Sveriges Kristna Råd och är därför ekumenisk, vilket innebär att de har gemenskap med Romersk Katolska Kyrkan och alla världens olika kyrkor och religioner. Därmed  är Lugnetkyrkan en del av Världskyrkan.

De har också undertecknat Charta Oecumenica.

Genom detta har de ingått förbund med Antikrist/Satan - en Världsdiktator (Uppenbarelseboken kap. 13-14)

*****

THE CHURCH AND THE WCC

When the subject of possible membership of the church with the World Council of Churches (WCC) comes up, many church members flatly refuse to believe or even discuss the subject. Others resort to asking their minister if such is so. These naively believe exactly what their minister states, and this settles the matter for them. But others are not so easily turned aside, and want to know the facts in the case so that they can make the determination for themselves and then decide what to do. It is for these careful and thinking Christians that we examine this issue.
 
*****

*****

* EXAMINING THE NEW WINE MOVEMENT

* Part 2: Jesus Culture - a Call for Discernment, Are you sure it's your Jesus? video

* FRIENDS OF BETHEL CHURCH, HOME OF JESUS CULTURE

* BILL JOHNSON THE DECEIVER

* Bill Johnson, the Bethel Cult in Redding California

* En invasion av villfarelser: en granskning av Bill Johnson


*****

Vad säger Guds ord?

Uppenbarelseboken 18:4 Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor.

2 Kor 6:17-18 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

2 Kor. 11:13 Ty de männen är falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

Matteus 15:13-14 Men han svarade och sade: "Var planta som min himmelske Fader inte har planterat skall ryckas upp med rötterna. 14. Fråga inte efter dem. De är blinda ledare; och om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.

*****

Dessa män Bill Johnson och Bill Hybel har inte en biblisk lära och är därför falska herdar. Se Joh. 10:11-14

Har pastorerna i t.ex. Elsborgskyrkan tagit avstånd?

Nej, tvärtom de promotar dessa "oredliga arbetare"!

OBS - ALLA samfund och kyrkor - med sina orättfärdiga arbetare - går utanför Guds Ord eftersom Gud aldrig sagt att han bor i byggnader!!

Om du vill bli frälst kan du inte stanna kvar i dessa falska församlingar, eftersom du då är delaktig i deras synd - se Bibelord ovan!

VAD HAR LJUS MED MÖRKER ATT GÖRA?

*****

The Counterfeit Church of Christianity and Attendance in It!

Diabolical Doctrine 12) You must belong to, or go to, a church

*****

De som hatar Gud tar bort videos som säger sanningen. De tar också bort bloggar, som säger sanningen från nätet. så de inte kan hittas!!

*****

Onda andar i kyrkorna

Av Herrens befallning i Upp. 18:4 är det lätt att förstå var det stora Babylon finns. Babylon är där Guds folk befinner sig. Hur skulle Guds folk annars kunna draga ut ifrån Babylon, om de inte redan befinner sig där? Var är de kristna? Var håller de hus? Jo, i kyrkorna och samfunden! Då är det också lätt att förstå vad det stora Babylon är. Det är alla kyrkor och samfund.

*****

The biblical pattern for church life and practice

"The only requirement for money in the New Testament church is to relieve poverty among other believers. Nowhere is there to be found any appeal for money to pay for buildings or equipment. It is acknowledged that some workers are entitled to receive some support, though there is no record of their asking for it.

GUD SKA RYCKA UPP SAMFUND OCH KYRKOR 

MED RÖTTERNA! AMEN!

The Christian Church: Distorted and Deformed

-Satan changed the center of their attention from Jesus and each other, to an organization; a building called the church.  He changed what they spent their time thinking about and doing; from serving the Lord, to serving the church and it's been that way ever since.

-Not only that, instead of depending on the Lord for the words to say, the things to do, and the places to go, as the early disciples did, Satan taught us to build theological seminaries, preaching schools,  leadership training schools, ministerial academies, and to conduct endless pastoral workshop conferences. How else can the church find qualified ministers, pastors, preachers, elders, deacons, if they don't have a system to train them properly in that particular church's doctrine?  Think of the time, effort and money siphoned away from the work of our Lord with that stratagem of Satan's!

* Religious Men Only Serving God For A Salary - Zac Poonen (clip)

* Why Are There So Many Different Churches?

* Ep.#54: The "Don't Judge Me" Christians - Creation Liberty Evangelism - 12/21/12 video

* The Jesuit Agenda and the Evangelical/Protestant Church

* Ecumenism and New World Order

Om du blir upprörd över detta blogginlägg så är frågan: Är du verkligen frälst?

Vad innebär det att bli frälst?

Matteus 7:13. Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som gå fram på den; 14. och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få är de som finner den. 15. Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är rovlystna vargar.