Fjärde Statsmakten nr 16 med Lars Bern om en stat i förfall. ~ Video

(OBS! Sverigedemokraterna är liksom de andra partierna puppetsar för "eliten").

~~~~

Att landet Sverige är i FRITT FALL är meningen.

Det har de som tillhör Guds fiende planerat, obs: med Guds samtycke.

Planen är att människor genom förfallet ska ropa efter en räddare.

"Räddaren" är ANTIKRIST!

De människor som inte känner Gud och därmed inte läser hans ord (Bibeln) kliar sig i huvdet och kan inte förstå att allt har en mening.

De har ett täckelse för sina ögon, vilket inte tas bort förrän de blir nya skapelser.

2 Korinthierbrevet 3:14 Men deras sinnen blevo förstockade. När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det.

~~~~

ANTIKRIST kommer sålunda snart. Allt tyder på hans snara ankomst.

Vill du veta mer, så bed att Gud ger dig förstånd, så du kan fatta det du läser.

Köp en Bibel och läs Uppenbarelseboken kapitlen 13 och 14

Där kan du läsa om ANTIKRIST, "den laglöse" som judarna väntar på, och som de tror är den som ska ge dem den makt de vill ha.

De vet inte att ANTIKRIST är Satans sista drag innan han binds för tusen år och sedan kastas i den eviga elden.

Efter hans framfart kommer den som de kristna (de sanna kristna Joh. 3:3-5) väntar på JESUS KRISTUS.

KÖP EN BIBEL DEN BLIR SNART FÖRBJUDEN !!!

(I antikvariat kan du köpa Bibel 1917, eller köp NT Reformationsbibeln på nätet)

You Must be Born Again - Matthew Henry - JOHN 3:3