1 Johannes 2:28 Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.

Kolosserbrevet 2:6-7 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått.

1 Timoteus 4:1-2 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten.

Många ulvar rovlystna vargar försöker mixtra och manipulera med evangeliet,

De menar att man kan tro på andra läror och ändå behaga Gud och därmed kunna tillhöra honom.

~~~~

Läs om den sunda läran - på engelska:

"Sound doctrine is important because the gospel is a sacred trust, and we dare not tamper with God’s communication to the World."

"Sound doctrine is important because we must ascertain truth in a world of falsehood. “Many false prophets have gone out into the world” (1 John 4:1). There are tares among the wheat and wolves among the flock (Matthew 13:25; Acts 20:29). The best way to distinguish truth from falsehood is to know what the truth is."

~~~~

Matteus 7: 13-14 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


SE UPP FÖR OGRÄSET FÖR VARGARNA SOM FÖRSÖKER SKINGRA FLOCKEN!