Sammanstallt av Torbjorn Johansen.

Judiska rabbiners dravel

Enligt författaren Judy Weinberg presenteras Adam som hermafrodit eller bisexuell i Talmud, Midrash och Zohar:

"Zohar (det centrala verket i judisk mysticism) utvecklar en teori om att Adam ursprungligen bestod av både maskulina och feminina beståndsdelar. Det baseras på uttalanden i Talmud och Midrasch som säger att "Adam, den förste mannen, hade två ansikten" (Brachot 61a, Erubin 18b). Rabbinen Samuel ben Nachman sade: "När den Helige, välsignad vare Han, skapade den första människan, skapade han honom som hermafrodit."

Rabbinen Levi sade samma sak:

"När mannen blev skapad, skapades han med två framsidor på kroppen och han sågade honom i två så att två kroppar blev resultatet, en för mannen och en för kvinnan" (Lev. Rab. 14:1). 37.

Weinberg visar hur Adams "bisexualitet" hör ihop med Lilith.

"Zohar tar upp temat med Adams bisexualitet och visar på sambandet med Lilith:

"Kvinnan satt fast vid mannens sida tills G-d kastade honom i en djup sömn . . .G-d sågade sedan bort henne från honom och gjorde henne till brud och tog henne till honom, som det är skrivet, "Och Han tog en av sina sidor och ersatte det med kött."

"Jag har funnit i en gammal bok att ordet 'en' här betyder 'en kvinna' och här förstås med den ursprungliga Lilith, som var tilsammans med honom och föddes genom honom. Fram till dess var hon dock inte till någon hjälp för honom som det är skrivet, "endast Adam själv var till hjälp." (134b)

"Andra ställen i Zohar beskriver Lilith som en konkurrent till "kvinnan som sitter fast vid hans sida." (se III 19a, II 276b, I 19b). " 38.

1 Mosebok har ingen hänvisning till denna ockulta lära. En undersökning av det som lärs ut genom Planned Parenthood, Public Health och Mental health, läroplanen och många liberala kyrkor kan avslöja grundläggande New Age-läror om bisexualitet och androgyni. Men att ta kontakt med sin feminina eller maskulina sida är ju den esoteriska kliché som bara finns i judarnas skrifter och den moderna psykologin idag.

Read more

LEARN MORE ABOUT TALMUD: The Talmud is more central to Jewish life than most know. "The Talmud is the world's oldest continuously practiced legal code." (Rabbi Yitzchok Adlerstein)