Kan man vara med i en Satanskyrka och samtidigt vara ett Guds barn?

NEJ NEJ NEJ!!!

Många är de som tror detta, t ex Marcus Olson som nu hållt några "morgongudstjänster".

Hur kan man vara en hycklare och samtidigt tro att man har Guds välbehag över sig?!

Jo, om man är medlem i SKR (Sveriges Kristna Råd), då kan man.

HÄR kan du själv se vilka samfund (och enskilda "kristna"/medlemmar) och kyrkor till vilka Jesus kommer att säga:

Matt 7:21-23 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Matt 18:6-7 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

Matt 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor.

ÄR DET NÅGON SOM TROR ATT SVERIGES RADIO SKULLE TILLÅTA EN SANN KRISTEN (och icke medlem i Världskyrkan) ATT MEDVERKA PÅ DERAS SÅ KALLADE GUDSTJÄNSTER?!

O, NEJ!

Satan är den som understrykit delar av detta blogginlägg! Tyvärr, dessa streck går ej att ta bort!!