Att stanna kvar i syndens träsk eller bli fri...det är frågan...?

~~~~

Dom över Sverige

Birger Claessons bok utkom första gången på 50-talet och väckte då stor uppmärksamhet. I boken beskrivs hur Europa än en gång ska drabbas av krig och hur främmande härer anfaller de nordiska länderna från öster. Claesson berättar också om den märklige Anton Johansson, fiskarbonden som kallades Finnmarksprofeten. Antons syner om en våldsam framtid mottogs med lika delar skepsis som oro. Boken är ett tidsdokument och ett stycke svensk väckelsehistoria. Denna reviderade upplaga innehåller tidigare ej publicerat material.

KÖP BOKEN!! 19KR

SPRID DEN TILL ETT LAGLÖST LAND!