“Dagens raser och kast skall falla offer åt den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk - negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald”  (Utdrag från boken “Paneuropa” 1922 till 1966 av Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi)

Greve Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi (1894- 1972) var en Österrikisk adelsman och hög frimurare. Hans far, greve Heinrich var en nära vän till sionismens grundare, juden, Teodor Hertzl. Ätten Coudenhove med anor från 1200 talet, stred under den Hollländska revolten på 1500 - 1600 talet, jämte den mer kända Habsburg familjen.
 
1922 grundade Coudenhove - Kalergi den Paneuropeiska unionen tillsammans med ärkehertig Otto von Habsburg. Idén till en rasistisk och satanistisk Paneuropeisk superstat och nationernas upplösning (som idag kallas EU, den Europeiska unionen, i media) finns i Kalergis ovannämnda bok “Paneuropa” och i hans skrift “Adel” som följdes av boken Praktischer Idealismus 1925:

“Majoriteten av representanterna för den korrupta såväl som den hederliga aristokratin: av kapitalism, journalism och bildning, är judar. Deras andliga överlägsenhet förutbestämmer dem att bli huvud - representanter för den framtida adeln. När vi ser till det judiska folkets historia förklaras deras ledning i kampen om makten över mänskligheten.

För två tusen år sedan var judendomen en religiös gemenskap uppbyggd av etiskt, religiöst mottagliga individer från alla nationer i det klassiska kulturella området med ett nationellt hebreiskt center i Palestina.        

Redan på den tiden var inte den vanliga länken som höll ihop dem, nationen, utan religionen. Under det första årtusendet kom nyomvända till judendomen från alla folk och gick med i denna rörelse, som betecknades som en sekt. Inte minst kungar, adel, och folk som tillhörde de mongoliska khazarerna samt ledarna av södra Ryssland” (Utdrag från boken Praktischer Idealismus).

Vad var det egentligen för religion som attraherade kungar, adel och ledare från olika håll? Var det den mosaiska religionen grundad på de tio budorden (lagen) som Moses fick motta av Gud och som säger att:

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9/10. Du ska inte ha begär till din nästas hus eller något annat som hör honom till.

Eller var det någon annan religion? Vad talar historien om för oss när det gäller avgudadyrkan, dråp, äktenskapsbrott, stöld, falskt vittnesbörd, begär till den nästas egendomar med mera, bland kungar, adel och högt uppsatta ledare genom tiderna?

Talar den om att kungarna, adeln och makthavarna (långt innan vi föddes) har ansträngt sig för att följa lagen (de tio budorden) eller är det snarare tvärtom?

I sin bok “The Messianic Idea of Judaism” skriver den judiske forskaren och historikern Gershom Scholem (1897-1982).  

“Inget annat kapitel i det judiska folket historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare bland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron.

Läs mer

***

"Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." - Ps. 1:1.

"And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them." - Eph. 5:11.

***