Utan Satan och hans folk hade dessa kändisar varit nollor.
Nu är de firade stjärnor och tjänar Lucifer-Satan-Djävulen -
allt för fame and glory!!

Dessa "stjärnor" för övernaturlig hjälp av Satan och hans demoner (de fallna änglarna), liksom vi som har givit våra liv till Jesus får övernaturlig hjälp av Gud genom den Helige Ande!

Jesus säger: "Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.Tjuven (Satan) kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv,
och liv i överflöd."


Uppenbarelseboken 20:15  Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

Watch and read more
how Satan deceives people to worship him!