~~~~


Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. 6 De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. 7 Du förgör dem som talar lögn, Herren avskyr de blodtörstiga och falska. 8 Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. Psalm 5

It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
Hebrews 10:31