Eva Milich som har startat facebookgruppen ”Vi som vill ha flyktingboenden i Haga/Linné och Majorna i Göteborg, vill möta mer av världen i sin närmiljö.

- Vi är en relativt homogen stadsdel och det är många föräldrar som önskar att deras barn ska kunna möta mera av världen i vår närmiljö. När det är fler Majorna - Linnébor som är positiva generellt känns de paradoxalt att det inte planeras något boende här. Att man inte tar tillvara på de goda krafterna som finns här, säger Kungsladugårdsbon Eva Milich.

Ytor på Röda sten och grusplanen vid Dalens idrottsplats nära Slottsskogsvallen är två av de konkreta förslag som borde läggas till listan, menar facebookgruppen.

Eva Milich verkar som så många andra naiva svenskar vilja möta ALLT utan verkligheten. Frågan är om de får betalt för detta eller om de är obotligt hjärntvättade. Båda alternativen är lika skrämmande.

http://www.direktpress.se/goteborg/Centrum/Nyheter/Boende-lobbar-for-temporara-bostader/

För cirka ett år sedan fanns det cirka 700 hushåll i Göteborg som var i AKUT behov av bostad och dessa siffror har inte minskat utan ökat trots kommunala projekt för att minska hemlösheten. Till synes utan framgång.

Dessutom finns det ytterligare tusentals människor som är i behov av bostad i Göteborg med omnejd och som har stått i åratal i bostadskö utan att ha blivit erbjudna bostad. Ungdomar och unga par (med eller utan barn) som tvingas bo hemma hos föräldrarna mot sin vilja, utgör en stor grupp idag.

- Det händer ingenting för den enskilde längst ut på gatan säger Daniela Andreoli som är enhetschef på akutboendet ”Gatljus” som drivs av Göteborgs kyrkliga stadsmission. Det är väldigt få personer som det löser sig för och att de får ett långsiktigt boende.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6094389

Kommunansvariga är förvånade över att hemlösheten inte minskar trots kommunala satsningar vilket betyder att en massa skattepengar har östs över totalt meningslösa projekt.

- Ja, delvis är vi förvånade. Vi hade naturligtvis önskat att man kunde se snabbare resultat säger Lars Eriksson som är planeringsledare på stadsledningskontoret och fortsätter,

- En sak är naturligtvis svårigheterna på bostadsmarknaden.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6095007

De kommunansvariga tjänstemännen erkänner att det är svårigheter på bostadsmarknaden men trots dessa svårigheter så är det inga svårigheter att skaka fram bostäder till alla så kallade flyktingar varav flertalet i själva verket är kolonisatörer (ockupanter) som anländer i strida strömmar (95% saknar giltiga identitetshandlingar) till Sverige.


~~~~


“Oron över att våra välfärdssystem ska skadas av trycket i samband med flyktingkrisen är förståelig. Men att resa stängsel för att skydda det egna välståndet från andras nöd kan inte vara en väg för ett Europa som gärna refererar till kristna värderingar, skriver Antje Jackelén, Wanja Lundby Wedin och Mats Hagelin, kyrkostyrelsen i SvD debatt efter att remisstiden för regeringens förslag att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gick ut i torsdags“.

Det finns inget som säger att inte kristna har rätt att försvara sina länder och de eventuella välfärdssystem som finns i de respektive länderna i Europa då välfärdsystemen är uppbyggda på samma sätt som försäkringsbolagen. De bygger på att människor betalar in skatt till välfärdssystemet. I Sverige betalar varje svensk medborgare en stor del av sin inkomst eller pension till välfärdssystemet.