Så här (ovan) framställs evigheten i boken "Var är de döda", skriven av Karl G. Sabiers.

Som jag kan se och förstå, så är det Bibelns framställning.

Därför är den riktig.

Ur boken:

"Guds ord besvarar klart dessa stora frågor och det kan icke råda något tvivel i våra sinnen beträffande de döda, om vi endast studerar Bibeln och godtager dess enkla påståenden."

~~~~

Se mer: http://alertsweden.bloggo.nu/VAR-AR-DE-DODA/ !!

Russelianerna eller "Jehovas Vittnen" har en vilsefarande undervisning!!

Inte konstigt eftersom de inte tror på Bibeln - fast de låtsar det.

Köp BOKEN här! Den är enormt spännande och klargörande!

Det finns bara ett ex - så "först till kvarn"...!!

~~~~

TILLVARON BORTOM DÖDEN ÄR OÄNDLIG!!

På vilken sida är du?

Var ska du tillbringa evigheten, i himlen eller i helvetet?Har du mottagit det eviga livets gåva?

Har du mottagit Kristus som din personlige Frälsare och har blivit född på nytt?

Johannes 11:25-26 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Johannes 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."

~~~~
(observera - att den ovanstående artikeln anses som en "hat-site" av lögnarna!)