Painter: Cranach

P1-radion gav igår ett program om "det eviga livet".

(Här mer om forskaridiotin "evigt liv" och Här).

Människan försöker nå det eviga livet genom så kallad forskning.

Det är bara det att de kan forska sig till döds!

Ingen kan nå det eviga livet som går förbi Sanningen!

Tyvärr vill "forskare" inte ha Sanningen.

Om de ville de så skulle de inte forska på en sådan idiotisk sak som ett evigt liv - utan Skaparen!

För att nå det eviga livet måste man gå in genom DÖRREN som är JESUS KRISTUS!

Men man måste böja sig eftersom dörren är låg.

Bara den som ödmjukar sig (omvänder sig) kan komma in genom dörrhålet.

"Forskare" söker en ära av människor, men vill inte ha äran av Gud.

Därför försöker de lura i människorna FLOSKLER om ett evigt liv!

De är stora i sina egna ögon - "forskare" som de ju kallar sig!!

Men Gud säger att de är dårar:

Psalm 14

De gudlösas dårskap

För sångmästaren, av David.

Dårarna säger i sitt hjärta:
    "Det finns ingen Gud."
Onda och avskyvärda är deras gärningar,
det finns ingen som gör det goda.
Herren blickar ner från himlen
    på människors barn
för att se om det finns någon förståndig,
någon som söker Gud.
Men alla har avfallit,
    alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda,
    inte end enda.

~~~~

Här är några av de som medverkade och nämndes i programmet och som Gud kallar för dårar: Johan Bergendorf(f) programledare och Anders Sandberg och en person som hette Lars Boström - kanske släkt med Nick Boström som också kallar sig forskare...

De som styr världen med hjälp av Satan har som mål att göra oss till robotar.

Och en robot kommer dessa som hatar Gud att sätta upp i det nybyggda templet i Jerusalem.

Denna vidriga skapelse kommer att kunna tänka och tala.

Om du inte tillber den så kommer du att slakats - alltså mördas!

DET ÄR SANNINGEN!

Du som älskar sanningen, du som söker den (och inte är en så kallad forskare) kan själv se i Guds ord (Bibeln) vad som kommer att ske!

Uppenbarelseboken kap. 13 och 14 är skriven av Gud till dig genom Jesus hans Son.

En livsförsäkring är given till människorna:

det eviga livet kan bli ditt om du böjer dig för Livets Furste som är Jesus Kristus!

~~~~

Här en bild på Satan som Gud liknar vid ett förtrampat as.

Detta "as" dyrkas av Guds fiender, som är eliten och dess lakejer:

Jesaja 14

Hur har du inte fallit från himlen,
    du strålande stjärna, du gryningens son!
Hur har du inte blivit fälld till jorden,
du som slog ner folken till marken!
13 Du sade i ditt hjärta:
    'Jag skall stiga upp till himlen,
ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron.
Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.
14 Jag skall stiga upp över molnens höjder,
jag skall göra mig lik den Högste.'
15 Men ner till dödsriket blev du förd,
längst ner i graven.
16 De som ser dig stirrar på dig,
    de granskar dig och säger:
'Är detta den man som kom jorden att darra
och kungariken att skaka,
17 som gjorde jorden till en öken
    och förstörde dess städer,
han som aldrig släppte hem sina fångar?'
18 Hednafolkens alla kungar ligger alla med ära,
var och en i sitt vilorum,
19 men du är bortkastad från din grav,
lik en föraktad gren,
    täckt av dräpta män som genomborrats av svärd
och förts ner till gropens stenar.
    Du är lik ett förtrampat as.

~~~~

Kan någon annan än Satan själv stå bakom dårskapen att lura människorna att tro på ett evigt liv - utan Gud!!