----

Publicerad 2015-02-09

Det finns ett uttryck som säger att “det bästa mordet är självmordet”. Om någon eller en grupp (som det handlar om i detta fall) vill göra slut på en människa (människor) men undgå att anklagas och åtalas för mord, går det att driva den/dem till självmord.

I Sverige, ett land som till största delen består av en hop ryggradslösa, lismande, trygghetstörstande, falska och fega individer utan egna åsikter, är detta inte svårt. Det är, kan man säga, dessa som möjliggör för odemokratiska organisationer likt det Sioniststyrda Expo att förfölja, trakassera, hänga ut och göra livet surt för människor som önskar försvara sin familj, sitt folk, sitt land och inte minst landets ekonomi från att fullkomligt haverera i massinvandringens (massförstörelsen) spår.

De av pressen (även den Sioniststyrd) likriktade och av kulturmarxism gravt indoktrinerade svenskarna kallas numera Sheeple (dumma fårskallar) i vissa kretsar och andra länders invånare (särskilt de i grannländerna) förundras och ställer sig frågan om Sverige styrs och befolkas av enbart sinnesslöa.

Med jämna mellanrum kommer rapporter där man uttrycker sin oro över landet och dess inslagna väg när det gäller att försvara världsmästartiteln i GODHET genom att för varje år som går släppa in allt fler ekonomiska flyktingar (95% kommer utan giltiga identitetshandlingar) som har fått nys om att de kan leva gott här utan att arbeta samtidigt som de kan bibehålla och utveckla sina egna högt stående kulturer/kulturyttringar vilka innefattar så kallat hedersvåld, könsstympning, gruppvåldtäkter, bilbränder med mera.

Bidrag, barnbidrag, flerbarnsbidrag, etableringsbidrag, anhörigbidrag, bostadsbidrag, anställningsbidrag, handikappsbidrag, bidrag till körkort, assistansbidrag (miljontals kronor har förskingrats och delats ut till personer som låtsats vara multihandikappade och till deras anhöriga), socialbidrag, bidrag till att starta eget, bidrag till i stort sett allt) gödslas över dem och deras ofta stora familjer.

Skattebetalarna, de som ligger på gränsen (strax över eller under) till fattigdom eller som riskerar att hamna i fattigdom inom de närmaste åren, betalar mest för makthavarnas och övriga landsförrädares förräderi vilka inte så sällan tjänar stora pengar (ser till att sko sig) på massinvandringshysterin likt rasisten och främlingshataren Bert Karlsson som helt vänt om i invandringsfrågan enbart för att få hamna på listan för miljardärer genom sina asylboenden som drivs med skattemedel.

Om det är någon som är beredd at gå över lik för att nå sina mål så är det denna falska och därmed mycket farliga människa. Han skulle utan tvekan kunna tjäna pengar på moderna koncentrationsläger och gulagläger där människor torteras eller dödas. Så länge han tjänar mycket pengar så spelar det ingen roll hur han tjänar dem. Personer som honom är en fara för hela mänskligheten.  

Det är nu tal om att alla svenska medborgare skall få börja visa pass när de åker till grannländerna Danmark och Norge vilket inte har behövts tidigare. Vad hände och egentligen med den passfrihet som utlovades vid EU inträdet? Då talades det om, som ni säkert minns, att EU medborgare skulle kunna resa utan pass inom EU.

Den fria rörligheten verkar bara gälla zigenarna som kan åka till Sverige (kanske de även släpps in i andra länder) helt utan pengar (vilket de flesta länder kräver att man skall ha vid inresa till landet för egen försörjning) och stanna hur länge som helst trots att lagen säger att en EU medborgare har rätt att stanna i ett annat EU land under tre månader för att söka arbete och då skall den kunna försörja sig själv.

Zigenarna visar tydligt att de inte söker arbete (om nu inte tiggeri kan klassas som arbete och så långt har det mig veterligen inte gått ännu) och de försörjer sig inte heller själva utan sitter på gatorna och förväntar sig att bli försörjda av godtrogna svenskar. De stannar också längre än tre månader (i de flesta fall) och bryter sålunda mot lagen (den lag som alla andra måste rätta sig efter) på flera punkter.

Det kan inte tyda på annat än att de går under en annan lag och då kan man ju fråga sig hur det förhåller sig med allas lika värde. Ett lika värde måste väl även innefatta likhet inför lagen och då det gäller likhet inför lagen är det kanske bäst att gilla lika och inte olika? Det vill säga lika lag för alla. Olika lag för alla rimmar inte så bra.

Eller skall man kanske införa olika lagar för olika folkgrupper? Olika lagar för män och kvinnor, fattiga och rika, svarta och vita, hetero och homosexuella med mera? Eller olika lagar beroende på hur synd det är (eller ser ut att vara) om människor?

Om Bill Gates eller varför inte någon medlem ur det svenska kungahuset, kanske prinsessan Viktoria som lever lyxliv på skattebetalarnas bekostnad och inte direkt tillhör den kategori som någon människa vill ge sina sista besparingar, sätter sig iklädd lite halvsjaskiga kläder (med peruk på huvudet) i något gathörn och med en tiggarmugg i näven, så är det ju, hux flux, jättesynd om dem.

Vad ser folk som går förbi om inte två stackars människor som ser ut att vara utblottade (som inte har fått en endaste chans till försörjning?) och som det därför är JÄTTESYND om.

Grannländerna gör så gott de kan för att skydda sig från svenskarna (vilket är förståeligt då de inte som Sverige strävar efter att vinna första pris i godhet/barmhärtighet) eftersom de inte vill befatta sig med alla främlingar som Sverige tar in (vilka kallas svenskar så fort de satt sin fot i Sverige) utan att ens kolla upp vilka de är (hur kan man veta vilka de är när de anländer utan giltiga identitetshandlingar?) och utan att man ställer några som helst krav på försörjning.

De tankar som här uttrycks får man inte ha i Sverige (i det patologiska dårhuset Sverige) för då är man rasist, nazist, antisemit, antiziganist (anti mot zigenare) och främlingshatare.

Den som tycker att det egna landets befolkning skall komma i första hand och främlingar i andra hand vilket är det normala i alla andra länder men inte i Sverige eftersom Sverige inte är ett normalt land, riskerar att få sina liv sönderslagna av den statligt finansierade sionistiska terrororganisationen Expo (och deras välbetalda bandhundar bestående av kriminella vänsterextremister) så att de inte ser någon annan utväg än att begå självmord. Som vi skrev i föregående inlägg så är det sionisterna som är de verkliga rasisterna/nazisterna  Sionismen grundar sig på nationalitet, raslära och utvaldhet. Exakt detsamma som Hitlers nationalsocialism.

Den lokala SD ordföranden i Båstad, Mattias Philipsson valde nyligen att begå självmord efter en rad händelser som startade med att den sioniststyrda slasktidningen Expressen i somras hängde ut honom som rasist på initiativ av Expos så kallade resarchgrupp. 

Den sionistiska och kabbalistiska rasismens huvudcentra för spionage och propaganda är frimurarorden B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation League (ADL). ADL är en sionistisk organisation för etnisk aktivism som verkar för att kväsa all kritik av Israel och sionismen genom diverse fula metoder.

ADL är verksamma med lokala organisationer över hela USA och i alla länder (inte minst i Sverige) där det finns en judisk befolkning. Organisationen som tar egna initiativ till att spåra upp motståndare (kritiker) vilka de inte drar sig för att kartlägga och hänga ut, skyddas av alla västerländska regeringar trots att de tillägnat sig polisens befogenheter samt samarbetar med den beryktade Israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

B´nai B`rith grundades 1843 och hade 1966 205.000 manliga medlemmar i 1350 loger i 43 länder och 130.000 kvinnliga medlemmar i 600 avdelningar. Orden agerar som en stark lobby för Israel och andra judiska intressen, trots att den aldrig har registrerats som agentur för en främmande makts regering.

I Sverige har Expo som finansieras av investmentbolaget Proventus som grundades 1980 av den judiske kapitalisten Robert Weil (och i vilket två andra judiska kapitalister, Gabriel Urwitz och Mikael Kamras varit inblandade), tagit på sig uppgiften att bekämpa allt (och alla) SOM KAN TÄNKAS HOTA (världssionismens) och kabbalisterna intressen.

Man hänger ut invandringskritiker för att visa allmänheten vad som kan hända om de skulle få för sig att opponera sig. Det är ett sätt att få tyst på befolkningen. Ingen vill bli uthängd med namn, bild och personnummer i dagspressen eller i TV och riskera att förlora arbete likväl som sitt sociala liv. Därför tänker de flesta att det är säkrast att hålla tyst eller hålla sig inom ramen för vad man får tycka och tänka. För vad som är politiskt korrekt.

Demokrati???

Förutom att stödja Expo samlar dessa judiska kapitalister in medel till den sionistiska koloniseringen och ockupationen av Palestina.

Sionisten Robert Aschberg står som ansvarig utgivare för tidskriften Expo vilken utger sig för att vilja bekämpa rasismen när det i själva verket är sanningen man vill bekämpa. Sanningen om sionismen och dess kopplingar till frimureriet (mörkrets makter) och de människofientliga ideologierna, kommunismen samt nazismen och inte minst till kabbalismen.

Tillsammans med en kriminellt belastad vänsterextremist (Martin Fredriksson) driver Aschberg dessutom företaget Piscatus (helt i B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation Leagues anda) genom att övervaka ärenden hos polismyndigheter, åklagarkammare, tullverket, ekobrottsmyndigheten och justitiekanslern.

Aschberg kommer ifrån en familj där åsiktsförtryck, kriminalitet, terror och rasism ligger i släkten. Aschbergs farfar hette Olof Aschberg. Han var en judisk bankir som grundade den Nya Banken i Stockholm 1912 vilken senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget.

Olof Aschberg sympatiserade med den kommunistiska rörelsen (tänk er en bankir som står upp för solidaritet, rättvisa och jämlikhet) och hjälpte till att förmedla ekonomiska medel från den judiske finansmannen, sionisten, kabbalisten, frimuraren och illuminaten, Jacob Schiff (ytterligare en bankir med solidaritet, rättvisa och jämlikhet på sin agenda ??) i förenta staterna till de judiska bolsjevikerna och deras revolution i Ryssland. Därför fick han namnet Den röde bankiren.

Jakob Schiff hade fått sin utbildning (inom bankvärlden) betald av den kända bankirfamiljen Rothschild vilka var judar, sionister, frimurare och kabbalister. Efter sina studier i London arbetade den unga och intelligenta Jakob, vilken även hade goda ledaregenskaper, en kort tid på Rothchildbanken i London. Dessa kvalifikationer tillsammans med hans lojalitet till familjen Rothschild förde honom från Tyskland till USA där han skulle leda Rothschildfamiljens attack på landet.

Han fick som uppgift att:

1. Arbeta ut en plan som skulle lägga USA, s penningsystem under Rothschild.

2. Att söka efter unga män som var villiga att sälja sig själva för pengar, makt, kvinnor och alkohol. Dessa män skulle tränas upp för att sedan placeras in på ledande positioner inom samhällets olika verksamhetsområden (banker, politik, industri, handel etcetera). Andre Oscar Wallenberg var en svensk sjöofficer som Rothschildfamiljen planterade i Sverige. Han grundade Stockholms Enskilda bank 1856 och denna bank har (trots namnbyten) sedan dess styrt Sverige och följt Rothschildfamiljens direktiv.

3. Schiff skulle också verka för att få minoritetsgrupper till att ge sig på varandra (i synnerhet svarta mot vita) och samhället.

4. Slutligen så skulle han skapa en humanistisk rörelse (inom humanismen dyrkar man människan och inte Gud) vilken skulle förlöjliga kristendomen och få den att mista sin attraktionskraft. 

Med Rothschilds miljarder bakom sig kunde han arbeta sig upp inom bankvärlden (köpte in sig i den judiska banken Kuhn o Loeb som han slutligen tog över) och skaffade sig samarbetspartners. Bland annat en man vid namn JP Morgan (vilken redan var köpt av huset Rothschild) som var sionist, kabbalist, frimurare och  illuminat.

Tillsammans kunde de slå ut den ena existerande banken efter den andra. Män som John D. Rockefeller, Edvard R. Harraman och Andrew Carnegie hamnade tillslut i händerna på Schiff och deras barn lärdes upp till att tro på och leva efter Illuminatis läror. 

Bolsjevikerna (kommunisterna) vars ledarskap till största delen bestod av judar som tagit sig ryska namn (vilket vi aldrig fick lära oss i skolan), och utåt sett propagerade för solidaritet, rättvisa och jämlikhet, satte igång en fruktansvärd och systematisk förintelse (utrotning) av miljontals ryska kristna och oliktänkande. Sammanlagt mördades cirka 25 miljoner människor.

Den fruktansvärda utrotningen av ryssar (främst av bildade, intellektuella och kristna vilka utgjorde ett hot för sionisterna, kabbalisterna och deras herre Satan), talas det nästan aldrig om.

42.800 präster och biskopar dödades mellan åren 1917 - 1935 enlig sovjetisk statistik. Under samma period mördades 6000 professorer, 9000 läkare, 12.900 godsägare, 50.000 officerare, 70.000 poliser, 193.290 affärsanställda, 355.150 intellektuella och 815.000. Tre miljoner människor sändes dessutom till koncentrationsläger i Sibirien där de flesta gick en säker död tillmötes. Och nu talar vi bara om Ryssland från år 1917 till 1935.

Om vi ser till hur många mord som ideologin kommunismen har gjort sig skyldig till totalt så hamnar vi på siffror runt 100 miljoner eller mer. Men inga filmer görs, inga böcker skrivs, inga minnesdagar läggs in i almanackorna och ingen information tillåts att komma ut offentligt med mera.

Det känns inte så kul att tala om siffror (varje mördad människa är en tragedi), men när det gäller förintelsen i nazityskland (ja, ni vet de sex miljoner judarna som det talas om i tid och otid), görs det film efter film, skrivs bok efter bok, diskuteras, debatteras och görs dokumentärer. Allt för att vi, och generationerna efter oss, inte skall glömma.

Visst är det märkligt att en förintelse nämns gång på gång och överallt samt året runt medan en annan förintelse (i vilken det sammanlagt dog över 100 miljoner fler människor), knappast får någon uppmärksamhet alls? Finns det någon förklaring till detta?

Den judiska bankiren tillika kommunisten Olof Aschberg och hans kumpaner åkte runt i Ryssland och plundrade kyrkor och kloster på värdesaker bland annat gamla ryska ikoner. Stulna ryska juveler deponerades i Sverige och stulna guldmynt smältes ner och förseddes med Svenska stämplar. I boken Historys Greatest Heist,The Bolshevik Looting of Russia, utgiven 2009, skildrar Yale professorn Sean McMeekin bland annat Olof Aschbergs arbete för att tvätta stulna ryska rubelmiljoner åt den kommunistiska regimen efter första världskriget.

Trots sin farfars kriminella förflutna (i kommunismens tjänst), valde Robert Aschberg i sin ungdom att bli en hängiven kommunist istället för att försöka snoka reda på i vems (vilkas) händer, stöldgodset (alla miljoner och miljarder samt alla stulna föremål) hamnade.

Ur ett rättvise, solidaritets och jämlikhets perspektiv (rättvisa, solidaritet och jämlikhet var ju vad både han och hans farfar stod upp för, eller hur?), och för att bättre kunna förstå den verklighet som omger oss alla idag, borde detta vara högintressant för allmänheten att få veta.

Paul Warburg var en annan judisk bankir, sionist, Illuminat, kabbalist och medlem i frimurarorden B`nai B`rit liksom hans bror Max Warburg om vilka vi skrev i artikeln Eurasiska negroida hybrider i framtidens Europa och som finansierade den rasistiska Paneuropeiska unionen som startades av Richard Coudenhove - Kalergi tillsammans med ärkehertig Otto von Habsburg. Coudenhove - Kalergis far, greve Heinrich, var en nära vän till ingen mindre än sionismens grundare, juden, Teodor Hertzl. 

I sin självbiografiska bok Korståg för ett Pan Europa berättar adelsmannen, sionisten och frimuraren, greve Coudenhove - Kalergi följande:

I början av 1924 fick vi ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild. En vän till honom, Max Warburg i Hamburg, hade läst min bok och ville lära känna oss. Till min stora förvåning erbjöd sig Warburg på stående fot att skänka oss 60 000 guldmark för att finansiera rörelsen de första tre åren. Max Warburg som var en av de mest distingerade och män jag någonsin kommit i kontakt med, hade till princip att finansiera dessa rörelser. Han förblev uppriktigt intresserad av Pan Europeiska rörelsen i hela sitt liv. Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta staterna så att han kunde presentera mig för Paul Warburg och Bernard Baruch 

Angående den framtida Europeiska rasen:

Dagens raser och kast skall falla offer åt den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk - negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald (Utdrag från boken Paneuropa 1922 till 1966 av Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi)

Och vilka som skall styra över denna hybridras:

Judendomen är skötet ur vilken en ny, Europas adel framträder; kärnan kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig - urban härskarras håller på att bildas: Idealistisk, full av andlighet och sensibilitet, rättvis och trogen sin övertygelse, tapper som feodaladeln i dess bästa dagar, som med glädje tar på sig död och förföljelse, hat och förakt, för att göra mänskligheten sedligare, andligare och lyckligare(Citatet hämtat från Kalergis bok Praktischer Idealismus).

Denna rasistiska och satanistiska Paneuropeiska superstat i vilken de självständiga nationerna (deras befolkningar och deras kultur, historia samt traditioner) skall krossas genom uppmuntran av konflikter (mångkultur och massinvandring samtidigt med social nedrustning) och där grupper ställs mot grupper, känner vi idag till som EU, den Europeiska unionen. 

Ytterst märkligt att sådana här uppenbart rasistiska rörelser kan finansieras av superrika bankirer som inte är Sverigedemokrater eller tillhör skaran av nationellt sinnade utan som är frimurare, sionister, kabbalister eller enbart judiska sionister och mycket rika kapitalister vilka samtidigt har visat sig stödja kommunismen (solidaritet, rättvisa och jämlikhet) men också nazismen och annan ondska när det behagat dem?

Judiska bankirer (sionister, kabbalister, frimurare, Illuminater) gjorde sig stora förmögenheter på sina olycksbröders och systrars bekostnad under nazitiden. En av direktörerna för det tyska IG Farben som producerade varor till Hitlers krigsmaskin (exempelvis Zyklon B som användes i gaskamrarna) var Max Warburg (jude, sionist, kabbalist, frimurare, Illuminat) bror till Paul Warburg. Max Warburg var också chef för den hemliga polisen under första världskriget. Andra världskriget var egentligen ett krig mellan Morgangruppen som stödde Tyskland och Rothschildgruppen som stödde Sovjet. 

Läs mer

***

Expo – exponerar eller mörklägger?

Tidskriften Expo beskriver sig själv som en antirasistisk tidskrift. De säger sig ha som uppdrag att exponera och granska rasism och främlingsfientlighet. Det låter som ädla målsättningar vilka de flesta anständiga svenskar skulle kunna skriva under på. Det ter sig därför förbryllande när man – med dessa målsättningar i bakhuvudet – går igenom gamla årgångar av tidskriften och finner att man aldrig, i ett endaste nummer, granskat den mest aktiva och extrema formen av rasism i dagens värld – den judiska.

***

Satans synagoga i Ukraina

Den ryska revolutionen som i själva verket var en judisk revolution initierad av Satans synagoga (Sionister, frimurare och kabbala samt Talmud troende judar) var en god affär för den internationella finanseliten men också för dess medhjälpare och deras efterkommande.

De specialutbildade judiska yrkesrevolutionärerna (vilka tog sig ryska namn för att inte avslöjas som medlemmar/medhjälpare till Satans synagoga) däribland Trotskij vars riktiga efternamn var Bronstein, kunde med hjälp av den judiske bankiren Jakob Schiffs pengar, makt och inflytande, förfölja, terrorisera, våldföra sig på och mörda miljontals kristna ryssar och sedan lägga skulden på ryssarna.

Som om inte det var nog lyckades man införa den ogudaktiga (sataniska) ideologin kommunismen (ateism) i det ryska samhället vars rötter går tillbaka till de satansdyrkande judarnas ockulta skrifter samlade i “Kabbalan“ och i den Kristus fientliga Talmud (de äldstes stadgar).

---

***