"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet."


Matteus 21:21 "Jag säger er sanningen: Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. 22 Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror."
Björn Boltzius, Sundbyberg, berättar mer om helbrägdagöraren F A Boltzius:

-F A Boltzius tillvägagångsätt att bota halta, lytta och lama gick till på detta sätt: i rummet fanns en plyschklädd soffa där patienten fick ligga. Före behandlingen frågade alltid farbror Boltzius: ”Har du troa?” Vid ett eventuellt bejakande påbörjades behandlingen