stating that there is no climate emergency


https://www.youtube.com/watch?v=GpVBH-HY5Ow

"On the same day that Greta Thunberg made an impassioned speech to the UN about her fears of a climate emergency, 500 scientists sent a registered letter to the UN Secretary-General stating that there is no climate emergency and climate policies should be designed to benefit the lives of people."

Kontroll av Satan och gudsförnekarna  är det som eftersträvas denna sista tid, innan Herren Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt Herravälde på jorden.

Tack och lov, då ska djävulen bindas i tusen år innan han för evigt ska plågas i den brinnande sjön.

Uppenbarelseboken 20:7 Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

HAR DU DITT NAMN I LIVETS BOK?

Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Frukta Herren din Gud och Skapare inte klimatet!