Människan söker tillfredställelse.

Människan tror att en ny bil kan tillfredsställa.

Människan tror att nya kläder kan tillfredsställa.

Människan tror att ett nytt hus kan tillfredsställa.

Människan tror att en ny partner kan tillfredsställa.

Människan tror att ett nytt jobb kan tillfredsställa.

Människan tror att religioner kan tillfredsställa.

Människan tror att göra karriär kan tillfredsställa.

Människan tror att ära kan tillfredsställa.

Människan tror att rikedom kan tillfredsställa.

Människan tror att makt kan tillfredsställa.

Men tillfredsställelsen varar bara ett kort tag.

Jakten på tillfredsställelsen börjar igen.

~~~~

Men det finns en källa som aldrig sinar.

Den källan är Jesus Kristus.

När du funnit Jesus behöver du inte leta efter tillfredsställelse, i det som beskrivits ovan.

Du har funnit tillfredsställelsen och mättnaden i Jesus.

Jesus är källan som aldrig sinar.

Jesus är källan som vill göra dig mätt.

Jesus är källan som vill göra dig tillfredställd.

Hos Jesus kan du hämta allt du behöver.

Han har ett öra som aldrig tröttnar att lyssna.

Bed att Jesus visar dig, vad som är fel i ditt liv.

Ta emot hans förlåtelse.

Han förlåter eftersom han redan för tvåtusen år sedan bar dina synder i sin egen kropp.

Jesus dog för just dig.

Jesus dog för att ge just dig evigt liv.

Jesus är din och min tillfredställelse!

Jesus är hela världens tillfredsställelse!

Jesus är källan som aldrig sinar!

Uppenbarelseboken 21:6 Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.

LÄS OM GUDS LÖFTEN I BIBELN!