Sveriges utan tvekan farligaste brottsorganisation. FOI ruinerar både demokrati och mänskliga rättigheter genom uppkopplingen av människans hjärna till superdatorer.

EU-kommissionens etikråd med den svenske professorn Göran Hermerén som ordförande gav i mars 2005 en stark protest emot projektet och skrev att det hotade både demokrati och människans självbestämmanderätt:

Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den…I sin värdering gör EGE den allmänna slutsatsen att implantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet…Friheten att använda implantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter…Hur långt skall det accepteras att människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential?…Till vilken omfattning kommer denna teknik missbrukas av militären? Militära FOI är i själva verket den centrala makten bakom övergreppen på människans hjärna, frihet och demokratin. En ledande psykiatriker, dr Leonard Krasner, som var emot projektet skrev: ”Det nya i den här situationen är att det finns en grupp individer, självidentifierade som beteendevetenskapare, hävdandes sin rätt att i det dolda förändra, kontrollera och manipulera mänskligt beteende…”

FOI-chefen Jan-Olof Lind leder verksamheten grundad på en våldtäkt av människan.

----

Fredrik Reinfeldt har som statsminister tagit ställning för utnyttjandet av människan i hjärnexperiment och beteendemanipulering. Han har också solidariserat sig med FOI:s deklaration om att skapa skador i människor i vetenskapens namn.

Läs mer

UNDRAR VAD KJELL ASPLUND SÄGER OM DETTA?!!

DET ÄR MÄRKLIGT TYST!

Romarbrevet 2:6 »Gud skall vedergälla var och en efter hans gärningar».