Markus 6:52 för de hade inte förstått undret med bröden, utan deras hjärtan var förblindade.

Hjärtan hos dem som inte är födda på nytt (Joh. 3:3) är förblindade.

Inte förrän människan upplevt den nya födelsen och blivit en ny skapelse (2 Kor. 5:17), är hon inte längre blind.

2 Korintierbrevet 1:14 När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det. 

Du kan tala med en människa som inte Gud har öppnat ögonen på, och hon förstår inget.

Men då hon fötts på nytt (från ovan) försvinner täckelset.

Johannesevangeliet 3:3-7 Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt…"

Om du inte är född från ovan (Joh. 3:3) går du evigt förlorad!

DU VÄLJER OM DU VILL TILLBRINGA EVIGHETEN I HIMLEN ELLER I HELVETET!


ÄR DU FÖDD PÅ NYTT!?

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Läs om djävulens märke HÄR!