• synonymer.se

 • påverkad av fördomar, bunden av fördomar, intolerant, inskränkt, trångsynt

 • motsatsord

  fördomsfri, vidsynt

  ----

  Och här är fler så kallade betydelser

  bl.a står det stelbent, trångsynt

  ----

  Nätet är inte styrt av Gud den Allsmäktige, utan av Satan.

  Det är Guds ord som gäller nu och alltid.

  När denna hemsida talar om "fördomsfullhet", så är jag övertygad om att tro på det rätta kallas för att vara fördomsfull.

  Att tro på det rätta, det Gud står för är ytterst obekvämt och t.o.m. farligt.

  Få människor tror på det rätta och är därmed fria från fördomsfullhet, i ordets egentliga betydelse.

  ----

  ORDET (sanningen) GÄLLER ALLA MÄNNISKOR.

  Ordet har alltid gällt och har alltid rätt.

  Det gäller ALLA människor inte bara de frälsta (de räddade).

  Det är naturligt för en pånyttfödd människa att leva rätt, så som ordet säger eftersom hon blivit en ny skapelse (2 Korintierbrevet 5:17).

  Guds ord (allt som det säger) är därför även till för de som inte känner honom.

  Lagen (ordet) är till för att de som inte känner Gud, ska ha dåligt samvete.

  De som inte känner Gud har alltid dåligt samvete.

  Det är meningen.

  Det är meningen att den ofrälsta människan ska ropa efter Gud - en räddare.

  Det är meningen att Guds ord ska leda en människa, och att hon ska ge sitt liv till honom, till Gud, den ende Guden, som är Fadern.

  Människan vet innerst inne (de som inte låtit sig förhärdats) vad som är rätt, även om hon omöjligt kan leva rätt så som opånyttfödd. (Johannes 3:3)

  ----

  De förklaringar på vad ordet "FÖRDOMSFULL" betyder, som du ser på nätet är skrivna av de som inte känner Gud utan är ledda av Satan. 

  Att var mot homosexualitet t.ex. är inte fördomsfullt utan helt riktigt.

  Gud skapade inte två stycken Evor och två stycken Adam.

  Han skapade en av varje sort av ett skäl, som du borde kunna räkna ut själv.

  Så - är det "intolerant" eller "inskränkt" att vara mot homosexualitet?

  Absolut inte.

  Det är rätt naturligtvis.

  Men de som hatar det rätta och det sanna, vill att andra ska följa efter dem i deras utsvävningar t.ex. i den homosexuella synden.

  Satan och de som är ledda av honom, vill att så många som möjligt inte ska komma till Gud, utan till den boning som är hans slutdestination - HELVETET.

  ----

  Det är absolut inte "trångsynt" att tycka det rätta t.ex. att homosex är fel.

  Det är naturligtvis fullt sannt och helt rätt.

  Men Satan och hans folk har alltid avskytt sanningen:

  Johannes 8:44 Ni är av djävulen, er far, och vad er far har begär till, det vill ni göra. Han var en mördare från början, och i sanningen står han inte, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader. 45 Men eftersom jag säger er sanningen, tror ni mig inte. 46 Vem av er överbevisar mig om synd? Och om jag säger sanningen, varför tror ni mig inte? 47 Den som är från Gud, han hör Guds ord. Därför hör ni inte, eftersom ni inte är från Gud.

  Bible Verses About Law