2 Timothy 4:7-8 “...Finally, there is laid up for me the CROWN OF RIGHTEOUSNESS, which the Lord, the righteous Judge, will give to me on that Day, and not to me only but also to all who have loved His appearing.”Titus 3:1-7

1.  Lägg dem på minnet att de böra vara underdåniga överheten, dem
      som hava myndighet, att de böra visa lydnad och vara redo till
      allt gott verk,

  2.  att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara
      fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla
      människor.
  
  3.  Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och
      vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och
      lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys,
      och vi hatade varandra.
 
  4.  Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna
      uppenbarades,
 
  5.  då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som
      vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till
      ny födelse och förnyelse i helig ande,
    
  6.  som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår
      Frälsare,
  
  7.  för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt
      hopp är, få evigt liv till arvedel.

~~~~

Härmed vill jag säga FÖRLÅT till alla som jag talat illa om (smädat, vers 2), då jag bekännt mig vara en kristen.

Jag vill göra mitt bästa att inte smäda (tala illa om) någon.


https://www.youtube.com/watch?v=qpSE3eZTCNo&app=desktop