Sedan en tid är det inne att plantera nya församlingar i Sverige.

När gamla församlingar börjat bli alltför ruttna, så tycker Satan att det är dags att bilda nya församlingar.

En av stjärnorna på den "kristna" himlen är pastor Jeff Leake, som du kan se här på Södermalmskyrkans hemsida.

Här skriver tidningen DAGEN om honom.

Jag kom att tänka på detta bibelord:

Markus 3:27 Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus.

Hur ska Gud kunna visa sig i de "nya församlingarna" så länge de som kallar sig kristna går sin egen väg?!

Var i Bibeln kan du läsa att det inte spelar någon roll om en kristen 
lyder Guds Ord eller inte?

Var i Bibeln kan du se att man kan vara kristen utan att vara född på nytt? (Joh. 3:3)

Om du gitter kolla (och har ögon att se med och öron att höra med), vad dessa så kallade församlingar eller kyrkor står för, så är det lätt att se att de inte är sanna församlingar - utan falska.

Hur ska Gud kunna och vilja "göra något nytt", så länge de kristna håller fast vid sina onda (falska) läror?

Dessa så kallade predikanter hitskickade från USA är blinda och orättfärdiga arbetare.

Om de var sanna, så hade de stannat kvar i USA, som är ett land i djupt förfall.

Men det är mer spännande att resa över Atlanten och dupera svenskarna än att ta ansvar över sitt eget folk.

(Hur många ulvar har inte de varit, som kallar sig predikanter och är hitskickade av Satan - från USA!?)

De som är av Gud avslöjar först Satans härjningar i kristenheten.

Se bibelordet ovan!

Sedan kan Gud visa sin härlighet.

MEN INTE FÖRR!

~~~~

Jag som har denna blogg har dock inte längre tro för att Gud ska, vill eller kan förändra de falska kristnas hjärtan.

Om Gud i sin nåd vill rädda detta land, så använder han inte upproriska församlingar och kyrkor med sina blinda medlemmar.

Gud använder de som vill lyda honom och betala priset att bli hånad av världen.

Johannes 15:18-21 Om världen hatar  er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

"Världen" är ofta de namnkristna, de som ej är födda på nytt. Därmed är de falska kristna. Därmed är de de som Satan gärna använder.