FREDSPRIS? 

NOBEL PEACE PRIZE?

1 Thessalonikerbrevet 5:3 Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

1 Thessalonians 5:3  For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.