"False Prophets of the End Times ( Dr. Patricia Green & Patricia King Exposed ) - For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Matthew 24:24 (unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.) Dr. Patricia Green & Patricia King Exposed. source

~~~~

De som fortfarande är med i samfund och kyrkor verkar vara helt förgiftade. De blandar sanning med lögn friskt. Det finns en bloggare som har många läsare men tyvärr mycket av det som serveras är falskt. Denne bloggare tror att de ovanstående personerna i videon är kristna, medan de är i sanning falska kristna.

SE UPP!

Som alla nu borde veta så har samfund och kyrkor med sina medlemmar skrivit under Satans manifest, Charta Oecumenica. Därmed har Gud lämnat dem. Hur skulle en helig Gud trivas bland de som kallar sig kristna, men är redskap för djävulen och går hans ärenden?

De som är avfallna från tron har inte en rätt lära utan är förgiftade av lögnen i deras samfund och kyrkor. De kan inte se klart.

Dessa bekännare på Kristus har AVFALLIT, AVFALLIT FRÅN TRON! 1 Thessalonikerbrevet 2:3.

AVFALL BETYDER AVFALL FRÅN TRON!!

DET BETYDER INTE ATT DE KRISTNA ÄR UPPRYCKTA TILL HIMLEN, SOM EN FÖRVIRRAD KRISTEN SÄGER.

Läs Bibeln själv och tro inte förbehållslöst på de som säger sig vara kristna!

JESUS ÄR DEN RÄTTE LÄRAREN.

Bishop J.C. Ryle - Are You Born Again?  SERMON

Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all. J. C. Ryle

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO