Jesus säger:

"Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände" (Matt. 28:19-20).

Ledarna inom kyrkor och samfund vill inte veta av Jesus missionsbefallning och vem är förvånad?

En "kristen" broder (fast jag tvivlar starkt på att han är kristen och en broder med tanke på det jag nu kommer att tala om), berättade att han åtskilliga gånger har försökt att få folk i sin kyrka (även de med ledande befattning om det nu finns något som kan kallas så i en Guds församling som kyrkorna utger sig för att tillhöra), att gå med ut och evangelisera bland icke troende (syndare) vilket är vad Jesus befaller oss att göra om vi vill kalla oss kristna och lärjungar till Jesus.

Han säger inte att om ni har tid och lust så får ni gärna gå ut och predika. Han befaller oss att göra det.

Jesus befaller oss inte att stå och predika varje söndag för människor som redan har kommit till tro vilket är vad kyrkorna och samfunden (deras självutnämnda präster och pastorer), ägnar sig åt för att få lyfta upp sig själva och sina skökoväsen som går i världens ledband och för att få ogudaktiga/icke frälsta människor (som tror att de är frälsta) att få känna sig goda under en och en halv timma varje söndag.

Ja, det finns många som kallar sig kristna!!, och som anser sig vara goda trots att de tillhör ogräset som Jesus en dag kommer att rensa bort.

Han fick inget stöd för detta. Dom ledande i kyrkan trots att denna kyrka liksom alla andra kyrkor och samfund påstår sig vara en Guds församling, ville och vill fortfarande inte hörsamma Kristi missionsbefallning av någon anledning.

Märkligt!!

De stöttade inte min broder (trots att jag tvivlar på att han är min broder vilket får sin förklaring om ni fortsätter läsa).

Min kristna broder gavs tillåtelse att skriva samman någon slags skrift som han fick dela ut till människor (icke troende) där det står att de som får del av skriften kan vända sig till den berörda kyrkan där de kan få hjälp att bli frälsta (komma till tro) och bli medlemmar.

Egentligen så är det inte de avfälliga skökoväsendena som man skall klandra för de har redan bevisat vad de går för många gånger om, utan alla dessa som påstår att de är kristna (pånyttfödda i Kristus) men som inte förlitar sig på Jesus (Guds Ande) utan på pastorer, ledare, mentorer och allt vad de kallar sig i kyrkorna och därför ljuger och är falska samt fega.

Läs mer

~~~~

Om en pånyttfödd kristen inte tar avstånd till dessa ulvar i fårakläder (som Jesus säger att vi ska) som finns i samfunden och kyrkorna, så blir han eller hon till sist besmittad av deras andemakter - de onda andarna!


Dessutom då Jesus kommer vill han hämta en REN brud inte en brud som är besmittad av världens tänkesätt och inte lyder hans ord!

~~~~