1 Korinthierbrevet 16:22  Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha.


https://www.youtube.com/watch?v=pN4tPkX0MG0&app=desktop (Skickad av en Broder i Herren)

~~~~

Det finns det som är underbart som videon ovan som prisar Gud, Skaparen av universum.

Sedan finns det lögnare som förvrider sanningen och skapar sin egen sanning.

"Människor och Tro" på Sveriges radio, är bra på att vrida till sanningen, så det blir ett blaha, blaha.

Idag talade journalisterna på MoT och så kallade kristna, om att det är bra att använda humorn som ett vapen för att nå människor med budskapet om Gud och evangelium.

Jaha. Jaså.

Använde Jesus humorn för att nå människorna?

Jag trodde han använde sanningen!

Media är som alltid ett redskap för lögnen och därmed för Satan!