Falska lärare inom kristenheten underisar att Gud givit landet Israel till otroende judar.

Dessa bedragare som infiltrerar kristenheten med sin falska lära leder människor till helvetet.

I Apostlagärningarna 13:26-28 kan man läsa: "Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud! Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom, uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat. Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom."

Söner av Abrahams släkt och andra som fruktade Gud dömde Jesus till döden!

Gud säger:

Apostlagärningarna 13:37-39 säger: "Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er.Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.

40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er:
 41 Se, ni föraktare, häpna och gå under:
 jag gör en gärning i era dagar,
 en gärning ni aldrig kommer att tro
 när den berättas för er."

----

De falska lärarna som kallar sig kristna undervisar tvärtemot vad Gud säger.

"Se, ni föraktare, häpna och gå under".

De orden har ingen betydelse för dessa lögnare.

De tror ändå att Gud ger landet Israel till föraktare av Jesus Guds Son!

Inte nog med att de ljuger och vilseför judar, de vilseför därmed även kristenheten med sina lögner och sina människomeningar.

De som kallar sig kristna tror att Gud har överseende med deras världslighet (olydnad) eftersom Gud låter otroende judar som hatar Jesus bo i landet Israel, som de säger gavs till dem 1948!

Dessa som kallar sig kristna läser inte Bibeln utan tror på vad deras falska lärare och de som kallar sig pastorer undervisar om Israel.

Gud har villkor för "judar" liksom Gud har villkor för kristna.

Gud är ingen vingelpetter som de falska kristna vill göra honom till!

Eftersom dessa är fulla av ormens gift, vill de även förgifta kristenheten med sin falska undervisning om Israel. Det är ju så fint att de Israeliska ledarna beundrar dem och smickrar dem: "Netanyahu till kristna sionister: Vi har inga bättre vänner."

Vakna upp och ta din frälsning på allvar om du vill anses värdig att få ett evigt liv!