Falu kommun har miljonaffärer med frikyrkan Lugnetkyrkan. 
P4 Dalarna kan avslöja att frikyrkan diskriminerar homosexuella. Falu kommun överväger att avbryta alla affärer med kyrkan då diskriminering strider mot kommunens värdegrund. Se mer

~~~~

Ja, nu får man se om pastorerna i Lugnetkyrkan vågar och vill stå för Bibelns ord.

Det finns annat som de inte drar sig för att utöva såsom New-Wine-irrläran och den katolska Alpha-kursen.

De som vill följa sanningens ord (Jesus höll sig till sin lära, ej till New Wine läran och Alpha-kurs läran) kommer att bli förföljda.

2 Timoteus 3:12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.

Hebreerbrevet 11:25-26 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning; 26 han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

"Allas lika värde". Men det säger inte att det inte finns något som är rätt och något som är fel. Att homosex är fel säger sig självt. Det vet varje människa innerst inne.

Sodomizing everybody! ~ Video

~~~~

En kristen står för vad Gud säger inte vad världens människor säger. Det handlar om himmel eller helvete. Det handlar om att välja RÄTT!

VÄLJ HIMLEN! VÄLJ EJ HELVETET!