KOM ATT TÄNKA PÅ KAJ LINNA SOM ÄR EN AV ÅRETS SOMMARPRATARE PÅ RADION.

Min fråga är: Får advokater och domare fängelse vid felaktigt (kriminellt) utövande av sitt yrke?

Mig veterligt så har det aldrig hänt att dessa burats in, för att de dömt en oskyldig människa till fängelse - ofta livslångt.

HUR KAN DET KOMMA SIG?!

Kan det vara så är de är frimurare dessa advokater och domare, att de är beskyddade av andra frimurare, dessa som inte utövar sitt yrke på ett rättfärdigt sätt?

KANSKE.

Här är lite info för dig om FRIMURERI, du som valt att inte bli duperad av media och andra organ med inflytande som t.ex. det så kallade rättsväsendet:

På en av frimurarlänkarna ser du detta spionöga, som kontrollerar dig.

Svenska Frimurare orden

FRIMURARE - POLISER - ÅKLAGARE - DOMARE - JURISTER - JUSTITIERÅD - NÄMNDEMÄN - POLITIKER

Frimurarelagret.se

Frimurarna och judisk satansdyrkan

Billy Graham pastor exposed

Billy Graham - fd. pastor nu död, gör den rebelliska kommunistsymbolen med den knutna näven.

Graham såsom 33de graden frimurare, var naturligtvis insatt i kristenheten för att manipulera och bedraga.

Verktyget för detta var Satan och hans folk.

Målet är att människor ska gå förlorade och hamna, där han är bestämd av Gud att hamna nämligen i HELVETET - för evigt! 

VAD VÄLJER DU: HIMMEL ELLER HELVETE?

Väljer du att vara på Satans sida eller väljer du att vara på Guds sida?

DU VÄLJER!

VÄLJ LIVET!

Jesus sade: "Jag är vägen sanningen och livet." Johannes 14:6