medlem av SAM och EAEC, den 29 juni 2012

Jag har inget emot judar, så länge de inte lever efter Kabbalan och Talmud, den skrift som Jesus kallade "de äldstes stadgar." Och de ska helst vara kristna och vandra med Jesus. De ska också inse hur deras förfäder behandlade Jesus Kristus, Guds son och världens Frälsare och Messias när han var här. Här ska vi titta litet på det faktum att det ännu finns fariséer och skriftlärde i världen — de faktiska uttalanden de gjorde på Bibelns tid och gör än idag.

Redan i Gamla Testamentet går Gud till rätta med de skriftlärde och deras ockulta sällskap:

"Hur kan ni då säga: 'Vi är visa och har HERRENS lag ibland oss'? Icke så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den i lögn. Sådana visa skola komma på skam, komma till korta och bliva snärjda. De hava ju förkastat HERRENS ord, vari äro de då visa?'" (Jer 8: 8-9)

De vises Talmud och deras hemliga sällskap Kabbalah fanns även på Jesu tid och kallades av honom för människobud:

"Därför frågade honom nu fariséerna och de skriftlärde: 'Varför vandra icke dina lärjungar efter de äldstes stadgar, utan äta med orena händer?' Men han svarade dem: 'Rätt profeterade Esaias om eder, I skrymtare, såsom det är skrivet: 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig; och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.' I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar.'

Ytterligare sade han till dem: 'Rätt så; I upphäven Guds bud för att hålla edra egna stadgar! Moses har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.' Men I sägen: om en son säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom korban' (det betyder offergåva), då kunnen I icke tillstädja honom att vidare göra något för sin fader eller sin moder. På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gören I.'" (Mark 7: 5-13)

Fariséer och skriftlärde försöker jämt döda Jesus. Både Gamla och Nya Testamentet vittnar om detta. Som vi ska se har judarnas hatiskhet mot Jesus inte försvunnit sedan han var här på jorden. När man läser vad rabbiner och andra judar säger idag om sin Messias så ser man att hatet snarare har eskalerat. När Jesus Messias var här på jorden sa han till fariséerna och de skriftlärde:

"Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. – Har icke Moses givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför stån I efter att döda mig?" (Joh 7: 16-19)

Och de bestämde sig att konspirera mot honom och döda honom, vilket de också gjorde.

"Och judarna sökte efter honom under högtiden och sade: »Var är han?» --- Dock talade ingen öppet om honom, av fruktan för judarna." (Joh 7: 11,13)

"Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom." (Joh 11: 53)

"Då togo de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig undan och gick sedan ut ur helgedomen." (Joh 8: 59)

"...som jag sade till judarna: 'Dit jag går, dit kunnen I icke komma" (Joh 13: 33).
Jesus säger till judarna i templet:

"När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med [de] vingårdsmännen?» De svarade honom: 'Eftersom de hava illa gjort, skall han illa förgöra dem, och vingården skall han lämna åt andra vingårdsmän, som giva honom frukten, när tiden därtill är inne.' Jesus sade till dem: 'Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: 'Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten; av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon?' Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder, och givas åt ett folk som bär dess frukt.» Då nu översteprästerna och fariséerna hörde hans liknelser, förstodo de att det var om dem som han talade. Och de hade gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket, eftersom man höll honom för en profet." (Matt 21: 40-46)

Johannes Döparen och Jesus sade samma sak:

"[Johannes Döparen] sade nu till folket som kom ut för att låta döpa sig av honom: 'I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?'" (Matt 3: 7)

Jesus säger: "I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?" (Matt 23: 33)Kabbalister tillhör ett ockult sällskap: rött snöre med med den magiska sexuddiga stjärnan från Prag.

Läs mer

“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1