Vad hjälper det att du vinner hela världen men förlorar din själ?!

Människan har en själ till skillnad från djuren som är själlösa.

(De som hatar Gud likställer människan med djuren. O, hur okunniga!)

Hur lång tid lägger du ned på att vårda din själ?

När du blir gammal finns risken att du blir en förtorkad gren som aldrig kan få liv igen.

All mänsklig möda på jorden är förgäves om du inte funnit Gud.

Människan har en fri vilja att finna Gud men förslösar den på jäkt, ambition, karriär och fåfänglighet.

Människan tror att detta liv är allt men det finns ett annat liv ett verkligt liv.

Detta liv är bara en skuggbild av det kommande livet. Det verkliga livet är det som inte syns.

Det är i detta liv som striden om din själ står.

Ska du säga JA till Gud och tro på hans Son eller ska du gå förlorad och ge djävulen din själ?

Läs om att finna Gud och att inte förlora sin själ - i boken:

En stridsmans liv

av Arthur Sundstedt

Psalm 90:11-12

Vem känner din vredes kraft
 och din harm
 så att han fruktar dig?
Lär oss att våra dagar är räknade,
 så att vi får visa hjärtan.