ÄR INTE MÄNNISKAN IBLAND LIKA DUM SOM EN APA?

KANSKE ÄR HON APLIK, EFTERSOM HON HELLRE TROR PÅ EVOLUTIONEN ÄN PÅ GUD SOM SKAPAT MÄNNISKAN TILL SIN AVBILD!

~~~~

Satans syfte är att göra männen mer kvinnliga och kvinnorna mer maskulina.

Orsaken är att han vill förstöra relationer, göra om intet äktenskap och därmed utrota människosläktet.

Människor inom media, inom mode, inom underhållning osv. är hans duktiga och lydiga redskap.

Världens människor (de flesta) märker inte och vet inte om att de är lurade att förneka sig själva och sitt kön.

Modernt är att förneka vem man är genom könsoperationer, så man blir den som djävulen vill ha en till och inte till den man är född till.

Det är svårt att fatta allt om detta, men klart är att onda andar (Satans redskap) ofta besätter människor till att tro de har ett annat kön än de egentligen har.

Onda andar (Satans redskap) kan även komma in i moders-livet och manipulera med gener.

Onda andar (Satans redskap) får män att vilja klä ut sig i kvinnokläder och vice versa - kvinnor i manskläder.

Gud vill att en kvinna (kvinnlig) ska känna attraktion till en man (manlig) och att en man ska känna attraktion till en kvinna och därmed ska de dras till varandra för att bilda familj.

Guds goda vilja är äktenskap och familj mellan olika kön.

Det är enkelt att förstå om man inte låtit djävulen infiltrera ens psyke totalt.

Här är exempel på hur de som kallar sig kristna snurrar till begreppen allt för att passa deras lögn:


Last month, a professor and former dean of theology who changed gender identities argued that the Bible defends those who renounce their birth gender, while a leading biblical expert on homosexuality said it condemns them as an "abomination."
__

~~~~

Det är inte svårt att inse hur farligt/känsligt och för den levande Guden viktigt! detta ämne är.

Du kan få fängelse i bl.a. Sverige, om du säger det bibeln säger om homosexualitet och säkert även om ämnet "byta kön".

Detta visar att Satan (Guds fiende) har makten över regeringarna.