Feminism Can be Cured (If Diagnosed Early)

(Left, Modern womyn, Communist dupes, go feral without healthy heterosexual intercourse. These are incurable,  up a creek without a paddle, but there is hope for less severe cases. See also, Women's Protests are a Cry for Male Love

The New World Order is a fait accompli.  They put "mission accomplished" (annuit coeptis) on the US dollar in 1929.

The Illuminati bankers control the life-blood of the economy, government credit, i.e. currency.  Yet no one is suspicious of their motives for promoting feminism and homosexuality in general? Feminism is Communist in origin.  The goal of Communism has always been to destroy the "bourgeois" i.e. nuclear family.

Most women need a husband's passionate devotion and the intimacy that comes from lifelong marriage.  Anonymous sex cannot compare to married sex. Women (and men) have been sold a bill of goods. 

But the cancer can be fought without radiation. 

Nicole writes:

I have cited your Rockefeller/Feminism article hundreds of times over the years and I re-read it frequently to counteract the programming! One of my other favorites is your Politically Incorrect Advice for Young Men, which nearly all of my young male friends have received.  An article like this, aimed at women, could be equally powerful as the men's advice.

Read more

Ovan är en artikel skriven av en person som inte är född på nytt alltså kristen (Joh. 3:3), men jag tycker den har mycket sanning i sig.

(Enligt de svenska politikerna så har Sverige en feministisk regering! Vilka/vem tror du hittat på den perversa idiot-idén!?)

~~~~

Efesierbrevet 5

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Kristen kärlek innebär offer

25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, 30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32 Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

~~~~

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO