Feministpastorn Esther Kazen i Flatåskyrkan Göteborg ger fingret till homofobi

Esther Kazen, Satans sändebud för Equmeniakyrkan - en "kyrka" som de namnkristna (falska kristna) skapat.

-----

Här ser du ett strålande (avskyvärt) exempel på hån mot Bibelns och de sanna kristnas Gud - Jesus Kristus världens Frälsare och Skapare!

Esther Kazen är skickad av Satan, som hans villiga budbärare.

Inget av det hon säger i artikeln står Jesus bakom.

Bibelkunskap är inget för de namnkristna.

Kazen är ett ondskefullt skämt mot den levande Guden!

Det finns bara ett ord: AVSKYVÄRT!!

Sådan är den svenska så kallade kristenheten.

De driver inte ut de falska kristna från sin gemenskap utan accepterar villigt Satans redskap.

Kristenheten har sedan länge gått i Satans fotspår och kommer att få det straff den är värd - var och en av dem - bedragarna såsom Esther Kazen - och de bedragna.

----

Uppenbarelseboken 21:5-8 Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna." Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."


Baphomet, symbol för Satan och hans sändebud

Som alla? vet - utom den lättlurade svenska kristenheten - så har Satans synagoga (falska judar) ett mål - det är att sätta sin gud Lucifer (Satan) på tronen!

All förödelse  i världen syftar mot detta enda mål att Satan ska (vill) utropa sig som Gud!

Men Guds plan utsagt i 1 Mosebok 3:15 kommer att gå i fullbordan när tiden är inne!

1 Johannes 2:18  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist (besatt av Satan)ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. 

~~~~

Läs också:

Är du utkallad från världen av Gud eller inkallad i världen av Satans kyrkor?

Den antikristliga anden styr kyrkorna och samfunden

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO