Genesis 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

1 Mosebok 3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."

About Jüri Lina

He was accused of high treason in connection with the publication of two books – “Sovjet hotar Sverige” (“The Soviet Threat against Sweden”)

***

För en kristen är sanningen det viktigaste.

Den som inte älskar sanningen, kan inte vara en kristen eftersom kristendomens Gud ÄR sanningen. (Joh. 14:6)

8. Sedan skall "den Laglöse" (Antikrist i Satans tjänst) träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse — 9. honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10. och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta.

(2 Tessalonikerbrevet kap.2)

***

Se  dokumentären och du kommer att förstå mer om varför världen ser ut som den gör!

Du kan även se ett skenheligt Sverige spela en viktig roll.

De ondskefulla krafterna kommer att bli mer och mer uppenbara:

Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. (Matteus evangelium kap. 24.)

Hoppas du också en dag ska inse att Gud (snart) ska omintetgöra Satans försök att göra sig själv till Gud!

För det är Satan med hjälp av sina redskap, som står bakom alla vidrigheter!

Se även denna video:

THE SONS OF PERDITION! ANTI-CHRIST/SON! SYNAGOGUE OF SATAN EXPOSED Video

---

The red cap - a symbol of the revolution.

Något att tänka på för dem som firar Jul!

Something to think about for those who celebrate "Christmas"!

---

Jüri om kommunismen: "Kommunismens ondska är verkligen bottenlös!"

Ja, vilken vettig människa kan neka till det!? 

- och denna sanning är inget som mainstream media talar om, eftersom den undertrycker sanningen!

- och fick du under din skoltid höra om de 300 millioner människor, som offrades på kommunismens altare?

(Nu kan man också förstå, varför de är så angelägna att upphöja Nelson Mandela efter hans död - och varför Sverige har ett så starkt samarbete med USA - fortfarande!

Det finns också en förklaring till varför puppet Kim Jong-un får fortsätta svälta ut folket i N. Korea!)

Communism and Fascism are both horrible! That is no difference - just two variants of the same political system.


Wake up sheeple !!

***

Jüri Lina är inte en kristen, men liksom jag sökte sanningen och fann Jesus Kristus, så hoppas och tror jag att Jüri Lina också en dag ska öppna sig för Gud, som söker allas hjärtan till frälsning/räddning!