Ända sedan Adam och Eva frestades av ormen i Edens lustgård, har Satan konspirerat. (Läs om Syndafallet i 1 Mosebok 3)

Men konspirationen startade redan i universum, då Lucifer utmanade Guds rätt att utöva den fulla makten.

Därmed fick han inte längre vara den skapelse, som Gud gjort honom till.

Lucifer (Satan) orsakade då att en tredjedel av himlens änglar följde med honom i fallet.

Jag som har denna blogg har skrivit tidigare om boken "Pawns in the Game" av William Guy Carr och om konspirationen - Satans konspiration, den som utmanar hela världen. (1 Joh. 5:19)

Se här, här, här, här.

~~~~

Nu har jag Carrs bok framför mig och tänker fritt översätta lite (mycket lite) av en viss utvald del.

Jag vill först säga att jag blev frälst långt innan Gud visade mig det Carr skriver om.

Men för cirka tio år sedan, fick jag uppenbarelsen om hur Satan verkar och genom vilka.

Jag blev rädd, mycket rädd!

Du behöver inte först känna till Satans strategi för att bli frälst (även om somliga blivit frälsta genom den insikten).

Absolut inte!

Vi blir frälsta av predikan, om Jesus vad han gjorde på korset för oss, inte av känna till Satans plan och hans konspiration.

~~~~

Till boken:

Satan gör anspråk på att han har rätt att regera, de som är mindre begåvade, därför att massan vet inte, vad som är bäst för dem.

Den luciferiska ideologin är vad vi kallar totalism - eller diktatur.

Gamla Testamentet är historien om, hur Satan blev denna världens prins och hur (att) Satans Synagoga startade.

När Satan kontrollerade hela sin härskara, så kom Jesus till jorden.

Jesus avslöjade Satans Synagoga.

Jesus sa att deras fader var djävulen (Lucifer).

Uppenbarelseboken 2:9 .... Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.

Uppenbarelseboken 3:9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär.

Jesus identifierade pengaväxlarna, pengautlånarna, de skriftlärda och fariséerna som hans tids Illuminati.

1784 genom "en akt av Gud" så fick den Bavariska regeringen ett bevis på existensen av den fortsatta Luciferiska konspirationen.

År 1770 gav pengautlånarna, som nyss hade organiserat Rothschildhuset, Weishaupt det moderniserade Protokollet.

Det var skriven på så sätt att Satans Synagoga gavs världsherravälde för att kunna påtvinga den luciferiska ideologin, på det som var kvar av den mänskliga rasen, efter den slutliga katalysmen.

Adam Weishaupt (en Jesuit) fullbordade sin uppgift den 1 maj 1776.

(Firar du den 1 maj!?)

Planen fodrade förstörelse av ALLA existerande regeringar och religioner.

Detta skulle nås genom att dela massorna (som benämndes Goyim), till motsatta sidor.

En "incident" skulle sedan få massorna att strida och att försvaga dem.

På så sätt skulle de förstöra regeringar och religiösa institutioner.

Ordet Illuminati kommer från Lucifer, och betyder "den som håller i ljuset".

Genom att använda lögnen att en världsregering skulle skapas, rekryterade han tvåtusen män som följde honom.

Dessa var de mest intelligenta inom konst, skrift, utbildning, vetenskap, finans och industri.

Weishaupts reviderade plan krävde att hans Illuminati gjorde följande för att fullborda syftet:

Här ges flera punkter, men jag reciterar bara de två första:

1. Använd pengar och mutor i sex för att ta kontroll av människor som har höga positioner. När en på så sätt påverkad person har fallit för Illuminatis lögn och bedrägeri, ska de hållas i schack genom utpressning och hot av finansiell ruin, publik vanära, fysiskt skada och även död för dem själva och deras anhöriga.

2. Illuminati på olika fakulteter och universitet blev tillsagda att rekommendera studenterna ett skaffa sig exceptionell mental förmåga, som hörde till väluppfostrade familjer och som hade internationell dragning (sympati) för speciell träning i internationalism. Denna träning skulle ge premium till de som vara utvalda. De skulle bli undervisade i (indoktrinerade) till att acceptera "Idén" att bara En Världsregering kunde göra så att det blev ett slut på krig och vedermödor. De skulle först övertalas och sedan övertygas att människor med speciella förmågor och speciella hjärnor hade RÄTTEN att styra dem som var mindre begåvade, därför att Goyim (människomassorna) inte vet vad som är bäst för dem fysiskt, mentalt och andligt. Idag är tre sådana specialskolor i Gordonstoun i Scotland, Salem i Tyskland och Anavryta i Grekland. Prins Philip, äkta man till drottning Elisabeth av England, utbildades vid Gordonstoun genom sin farbror som blev Englands admiral efter andra världskriget.

~~~~

Här är ett typiskt exempel på hur konspiratörerna (satansdyrkarna)handlar: Obeväpnad man sköts ihjäl av polis i New York

GRUPPER MOT GRUPPER!

TRO INTE ATT DE BRYR SIG DET MINSTA ATT MÄNNISKOR DÖDAS OCH PLÅGAS - BLODTÖRSTIGA VILDDJUR SOM DE ÄR!

Om världens människor ville inse att det finns en djävul och att han har ett folk (Illuminati=satansdyrkare) som används av honom!!Läs boken om du inte vill bli lurad och falla i djävulens snara!

Ta emot Jesus den ende som kan rädda dig!

Välj livet!

Jesus sade : "Jag är vägen , sanningen och livet."

~~~~

(Carr kallas antisemit av Satans folk naturligtvis. Det gör säkert denna bloggägare också. Det är lätt att förstå, då Satan och hans folk inte vill bli avslöjade).

Nu kanske du kan förstå vilka som även startat "METOO"!