HÄR kan du läsa och se han (SD-politikern Reslow lät riksdagen betala lyxsviten i Asien – där ledamoten bodde med fru och barn) som är så van vid att ljuga, så han fortsätter att ljuga, då det tydligen blivit en livsstil.


https://www.youtube.com/watch?v=ErbgQxVom8o

"I detta program diskuterar vi vad som händer i Sveriges kommuner. Vi utgår från SVT Uppdrag gransknings rapport om Filipstad. Vi talar också om hur kommuner tjänar på omvandling av äldreboenden till boenden för migranter. Avslutningsvis talar vi om hur klaner kan agera för att få kontroll över socialbidrag i en kommun.

Hans Jensevik är en nationalekonom som har specialiserat sig på kommunernas ekonomi. Han förklarar att en kommuns skatteinkomster tar omvägen över riksdagen och fördelas tillbaka utifrån kommunens befolkning oavsett hur mycket kommuninnevånarna har betalat i skatt, dvs om de har jobb eller inte." Läs mer.

ALLT ÄR EN FÖRBEREDELSE FÖR ATT VI (HELA VÄRLDEN) SKA TA EMOT ANTIKRIST (SATAN), SOM SKA SÄTTA SIG PÅ TRONEN I JERUSALEM! DET ÄR MENINGEN ATT DET SKA BLI SÄMRE (HEMSKT) I VÄRLDEN (VÄRDELÖSA POLITIKER), FÖR ATT VI MED UTRÄCKTA ARMAR SKA TA EMOT ANTIKRIST OCH UTROPA HONOM SOM HELA VÄRLDENS FRÄLSARE!

(Om du protesterar blir du antingen dödad eller tillintetgjord på annat sätt. Människor vill hellre ljuga och tiga och undanhålla sanningen.
Själen är det inte så noga med.)


https://www.youtube.com/watch?v=fI5Qhd3R8ik"HELA VÄRDEN ÄR I DEN ONDES (SATANS) VÅLD. 1 JOHANNES 5:19