https://www.youtube.com/watch?v=RzKRJOkV4Ak

Efesierbrevet 6:12-18 "För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. 14 Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Framför* allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, 18 under all bön och åkallan, be alltid i Anden."

~~~~ 

Nej, det finns ingen "fest" utom i Guds rike (för de som tagit emot Jesus Kristus som sin Herre), då Satan och ondskans andemakter är bundna för tusen år, för att sedan kastas i helvetet.

Dessa herrar talar om "skiten i hörnen" och att det till sist ska bli rent. Ja, det ska bli rent, men först ska det hända som Gud bestämt.

För att få veta detta så måste man läsa i Guds ord (Bibeln) vad Gud säger.

Det finns en Gud som du lär känna genom Jesus Kristus (Guds Son). Först då får du ihop det hela.

DET BLIR VÄRRE INTE BÄTTRE. BÄTTRE BLIR DET FÖRST, NÄR JESUS KOMMER TILLBAKA OCH DÅ ALLA ONDA KRAFTER ÄR BUNDNA ELLER TILLINTETGJORDA. (Läs: Uppenbarelseboken i Bibeln!)

1 Korintierbrevet 7:31 "För denna världens ordning går mot sitt slut".

~~~~

KÄNNER DU GUD?

Romarbrevet 10:9-13 "För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst. 11 För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek, för samme Herre är över alla och rik mot alla dem som åkallar honom. 13 För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst".