Karolinskas internrapport visar stora brister i fakturahanteringen

(Sjukhusdirektören Melvin Samsom i egen hög person!)

~~~~

De inte bara skor sig, de utövar också TORTYR!

Läs:
här och här och här och här och här och här och här och här och här !!!

Sveriges regering är medskyldiga till KS:s tortyr!

Sveriges PUPPET-regering bryter mot HELSINGFORSDEKLARATIONEN!

Sveriges puppetregering är styrd av världsmaffian!

~~~~

The Mystery of Human Life