Förnekar du Skaparen?

1 Mosebok kap 1

26 Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över himlens fåglar och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som krälar på jorden. 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han honom. Till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet och över himlens fåglar och över alla djur som krälar på jorden.

Vi försvinner inte i tomma intet då vi dör.

Gud har gjort oss till evighetsvarelser.

Att tro att vi kommit till av en slump eller att vi härstammar från en amöba eller dylikt - är ju så dumt, så det finns inga ord.

NEJ, vi är skapade till Guds avbild.

Människan har en hög kallelse.

Vi är kallade att vara Guds medarbetare.

De som fått tro är kallade att leda andra människor till tro.

(Själv fick jag tro på Herren Jesus Kristus genom en bok).

Jesaja 44

Så säger HERREN, han som har skapat dig, han som danade dig redan i moderlivet och som hjälper dig: Frukta icke, du min tjänare Jakob, du Jesurun, som jag har utvalt.

Ty jag skall utgjuta vatten över de törstiga och strömmar över det torra; jag skall utgjuta min Ande över din barn och min välsignelse över dina telningar,

så att de växa upp mitt ibland gräset såsom pilträd vid vattenbäckar.

Då skall den ene säga: »HERREN tillhör jag», och den andre skall åberopa Jakobs namn, och en tredje skall skriva på sin hand: »HERRENS egen» och skall bruka Israel såsom ett ärenamn.

Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

~~~~

Han kände dig före du var född (Jesaja 44:24, Jeremia 1:5, Galaterbrevet 1:15)