Det är illa ställt med den så kallade kristenheten i Sverige.

I den välkända "församlingen" Arken bjuds satansdyrkare in.

Titta på dessa två herrar:

Rodney Howard Browne och Daniel Alm.

----

Läs om Browne:

Rodney Howard Browne, The Heretic Who Laid hands On Trump…!

Tyvärr är videon borttagen av google, men du kan se på nätet än så länge andra videos med honom.

Där kan du själv avgöra om denne man är en sann kristen.

Det finns även foton på honom, där han gör satanstecken! (Tydligt för den som inte valt att vara blind!)

Läs om Alm:

Daniel Alm, föreståndare inom Pingt predikade och förmedlar sin vision i en uppskattad predikan.

Daniel Alm undervisar på TBN-Sverige!

Alla sannt kristna (födda på nytt Joh. 3:3) kan se att TBN varken i Sverige eller Amerika tillhör Gud.

De som är hycklare (ej födda på nytt) talar som kristna, men har inte Guds Ande.

På frukten känner man trädet!

----

Här kan du läsa ett vittnesbörd om upplevelser och erfarenheter i församlingen Arken.

(Tyvärr har denne Jareteg inte fått upp ögonen för sionismen och Israel - vilket inte är ovanligt i kristenheten, tragiskt nog! Fast bra för Satan!)

SE UPP! ALLA SOM SÄGER SIG VARA KRISTNA ÄR INTE KRISTNA! AVFALLET (2 TESS. 2:3-4) I SVERIGE ÄR STORT - VÄLDIGT STORT!