DN säger: 

"Genom åren har övergrepp inom sekter uppmärksammats, både internationellt och i Sverige. Vad kännetecknar då en sekt eller sektliknande rörelse? Här är forskarnas olika kriterier."

~~~~

För den som är född på nytt (Joh. 3:3) och lyder Gud och hans ord, är det svårt att bli lurad.

För den som lyssnar på sin pastor utan att pröva, om det han säger är det som Gud säger och inte utifrån hans eget hjärta, så blir denne lätt lurad.

Tyvärr och tragiskt nog, så kommer de flesta som kallar sig kristna att gå förlorade eftersom de lyssnar på sin pastor och inte på Gud.


Det är kanske bra att media tar upp detta men mycket bättre om dessa så kallade forskare kände den levande Guden (Jesus Kristus) innan de uttalar sig.