https://www.youtube.com/watch?v=VgcyDvo7sSA

"Nya Testamentet Reformationsbibeln Andra upplagan, 2016, är en direktöversättning av Textus Receptus från 1894 samt en revidering av Karl XII:s Bibel från 1703. © Svenska Reformationsbibelsällskapet Andra upplagan, Borås 2016

Den gamla svenska reformationsbibeln, Karl XII:s kyrkobibel, har mycket troget följt den gamla grekiska grundtexten, Textus Receptus. Därför valde Svenska Reformationsbibelsällskapet att revidera Nya Testamentet och gav ut en första upplaga 2003. Vi önskar med Herrens hjälp se till att den gamla svenska reformationsbibeln får leva vidare i en nutida språkdräkt. I andra upplagan 2016 så har reformationsbibelsällskapet översatt Textus Receptus från 1894 direkt till svenska. I arbetet har två översättningar haft stort inflytande, Karl XII:s Bibel och den engelska översättningen King James Version, eftersom de utgår ifrån samma grekiska grundtext.

Det innebär att de som önskar en texttrogen översättning av Textus Receptus från 1894 ska välja Reformationsbibeln. Det innebär också att de som önskar Karl XII:s Bibel på nutidssvenska ska välja Reformationsbibeln. Reformationsbibeln är dessutom den översättning på svenska som bäst stämmer överens med King James Version, eftersom den har haft stort inflytande i översättningsarbetet. Reformationsbibeln är därmed en tidsenlig översättning av Textus Receptus samtidigt som den också är en revidering av Karl XII:s kyrkobibel."

"7. Men de himlar och den jord som nu finns är genom samma ord sparade åt eld, och förvaras till dagen för de ogudaktiga människornas dom och undergång."