Samfund, kyrkor och så kallat "kristna" organisationer talar inte om för "sina medlemmar", att om de inte är födda på nytt (Joh. 3:3), så hamnar de i helvetet.

"Medlemmarna" läser inte själva Bibeln, så de kan se vad Gud säger i sitt ord.

De litar på sina pastorer.

Men pastorerna är inte födda på nytt. (Joh. 3:3)

Det som är viktigt för dem är inte det Gud säger är viktigt, nämligen att göra lärjungar, så människorna kommer till det eviga livet - till Guds rike.

Pastorerna som kallar sig herdar, berättar inte att deras kyrka eller deras samfund (Se Sveriges kristnas råd) är med i VÄRLDSKYRKAN.

Deras kyrka och samfund och organisation är styrd av Satan.

Är det inte något att berätta?!

Kräv av din pastor att han "lägger korten på bordet"!

Om du inte gör det visar det att du är en hycklare och endast en namnkristen.

Gå inte på det pastorn säger. Det är inte sant. 

Fråga pastorn varför han själv är med i VÄRLDSKYRKAN.

Se på hemsidan som denna bloggägare har hänvisat till ovan.

Se: "Sveriges kristna råd - Medlemskyrkor".

På andra sidan detta liv, kan du inte skylla på din pastor.

Där ansvarar du för dig själv.

Tänk på att det fnns ett HELVETE - men det finns också ett EVIGT LIV.

Vilket väljer du?You Must be Born Again - FÖDD PÅ NYTT - John 3:3

The Judgment Day - by R. A. Torrey

1 Timotheosbrevet 2:3-4 Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.