1 Timoteus 1:3-11  Nu, liksom när jag gav mig iväg till Makedonien, ber jag dig att stanna kvar i Efesus för att förmana somliga att inte förkunna främmande läror

För huvudsumman av budet är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en uppriktig tro, 6 varifrån somliga har kommit vilse och vänt sig till tomt prat. 7 De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger, eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om.

8 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt, 9 och vet att lagen inte är till för den rättfärdige utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, dråpare, 10 otuktiga, homosexuella, slavhandlare, lögnare, menedare* och vad helst annat som strider emot den sunda läran, 11 enligt den salige* Gudens härliga evangelium som har anförtrotts åt mig.

~~~~

Är Alpha-kursen från Gud? NEJ!

Är New Wine-tro från Gud? NEJ!

Är Ekumenin från Gud? NEJ!

NEJ! NEJ! NEJ!

Om detta finns i din "kyrka" och din pastor undervisar om detta, ta dig snabbt bort därifån!

Du är annars på en mycket farlig väg!

Rädda din själ! Än finns det tid - men bara för en kort tid.

Gud är en sund Gud och hatar allt det som kommer från Satans mun genom din pastor.

Läs Bibeln själv, så undviker du att fångas i Satans snaror!!