https://www.youtube.com/watch?v=iyDFyoYZ5bs

"Den största väckelsen som skett under Sveriges historia är under Frank Mangs tid. Lyssna på den här underbara predikan. Den kan förändra ditt liv."